Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Ontheffing parkeren aanvragen

Voor bedrijven die niet in de binnenstad zijn gevestigd, maar wel werkzaamheden verrichten in de binnenstad, zoals laden, lossen of (ver)bouwen kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ook kunt u een ontheffing aanvragen als u werkzaamheden moet verrichten in gebieden die verboden zijn voor auto's en andere voertuigen.

Wat kost het?

  • het in behandeling nemen van de aanvraag voor een ontheffing € 54,70
  • het in behandeling nemen van een aanvraag ter wijziging van een parkeerontheffing €18.70

(artikel 9.1.1. van de actuele tarieventabel

Wat heeft u nodig om een ontheffing aan te vragen?

  • een geldige kentekenbewijs nodig.
  • waar wilt u het voertuig parkeren
  • wanneer en hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

Wat is de procedure?

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente
  • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag

Bezwaar en beroep

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.
  • Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank


Formulieren & documenten