Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Schoolvakanties

 • Elke jaar stellen de directies van de scholen in de gemeente de schoolvakanties vast.
 • De vakanties gelden voor alle scholen in de gemeente (Primair- en Voortgezet Onderwijs).
 • Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie over de vakantieregeling kunt u contact opnemen met de directies van de desbetreffende scholen.
 • Wij wijzen u erop, dat leerplichtige leerlingen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande toestemming van de directie van de school, op een of meer dagen afwezig mogen zijn.

Vakanties schooljaar 2019-2020 gemeente Wijk bij Duurstede

 • Herfstvakantie: 21-10-2019 t/m 25-10-2019
 • Kerstvakantie: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
 • Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
 • Pasen: 10-04-2020 t/m 13-04-2020
 • Meivakantie: 27-04-2020 t/m 05-05-2020
 • Hemelvaart: 21-05-2020 en 22-05-2020
 • Pinksteren Voortgezet Onderwijs: 01-06-2020
 • Pinksteren Primair Onderwijs: 01-06-2020 t/m 05-06-2020
 • Zomervakantie: 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Vakanties schooljaar 2018-2019 gemeente Wijk bij Duurstede

 • Herfstvakantie: 22-10-2018 t/m 26-10-2018
 • Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
 • Voorjaarsvakantie: 25-02-2019 t/m 01-03-2019
 • Pasen, Koningsdag en Meivakantie: 19-04-2019 t/m 03-05-2019
 • Hemelvaart: 30-05-2019 en 31-05-2019
 • Pinksteren: 10-06-2019
 • Zomervakantie: 22-07-2019 t/m 30-08-2019


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt elk jaar de data voor 3 schoolvakanties vast.

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf.

Er zijn 3 verplichte schoolvakanties. De overheid stelt de data voor deze vakanties landelijk vast. Het gaat om:

 • 2 weken kerstvakantie;
 • 6 weken zomervakantie;
 • 1 week meivakantie.

De overheid geeft adviesdata voor de volgende schoolvakanties:

 • herfstvakantie;
 • voorjaarsvakantie.

Scholen mogen van deze adviesdata afwijken zonder toestemming te vragen aan het ministerie van OCW. De medezeggenschapsraad (mr) moet het hier wel mee eens zijn.


Waar vindt u meer informatie?