Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Stichting Binding

Met vragen over wonen, werk en inkomen, op orde krijgen van uw financiën, (jeugd)hulp, jeugd en gezin, zorg en welzijn kunt u als inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede terecht bij Stichting Binding. Hier kunt u uw ondersteuning dicht bij huis regelen. U bepaalt samen, in gesprek met de gemeente, of u aanspraak kunt maken op een bepaalde voorziening of ondersteuning. En zo ja, welke vorm van ondersteuning bij uw vraag aansluit. Steeds wordt gekeken naar wat u zelf kunt doen, waar uw familie, vrienden of vrijwilligers een rol kunnen spelen en waar de gemeente zo nodig dient te ondersteunen.

Contactgegevens

U vindt Stichting Binding aan de Steenstraat 14a, in het Huis van de Gemeente met de ingang aan de zijkant. Tijdens de openingstijden kunt u zonder afspraak binnen lopen. Bellen of e-mailen kan ook.

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur en vrijdag van 08.30 - 12.30 uur

Wat kan Stichting Binding voor u betekenen?

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen delen.

Komt uit het onderzoek van Stichting Binding naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij Stichting Binding een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger. Stichting Binding beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en vermogen.

Waar voor kunt u allemaal terecht bij Stichting Binding?

U vindt deze onderwerpen op de website van Stichting Binding.

Hulp in en rondom huis

  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Maaltijden
  • Wijk helpt

Zorg en ondersteuning

Wonen en huren

  • Woningaanpassing en woonvoorziening
  • Seniorenwoningen

Vervoer

Jeugd

Hulp bij administratie en financiën

  • Sociale raadslieden
  • Ondersteuning bij een laag inkomen
  • Grip op de Knip

Melding psychische hulp

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Lees hier meer over op de website van Stichting Binding. Hier kunt u ook een melding psychische hulp doen.

Mantelzorg en ondersteuning via Stichting Binding

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meld u u hiervoor bij Stichting Binding. Binding gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. Stichting Binding kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen.

Meer informatie over mantelzorg vindt u op de website van MantelzorgNL (landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg).

Meer informatie over mantelzorg vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Boekje over dementie geeft inwoners praktische informatie

Wijk bij Duurstede vergrijst. En daardoor krijgen ook steeds meer mensen te maken met dementie. Dan moet er vaak veel geregeld worden. Niet alleen medische zaken, maar ook op het gebied van ondersteuning, welzijn, wonen, etc.

Gelukkig is er veel zorg in Wijk bij Duurstede, die (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers kunnen gebruiken. Alle informatie staat in een handig boekje: ‘Hulp bij dementie in de gemeente Wijk bij Duurstede’. In het gratis boekje staan ook telefoonnummers en (email)adressen van nuttige organisaties.

'Hulp bij dementie in de gemeente Wijk bij Duurstede’ geeft info waar ieder wat aan heeft

Plaatselijke zorgmedewerkers hebben geholpen met het verzamelen van informatie. Hierdoor sluit de inhoud van het boekje aan op wat inwoners willen weten, als zij te maken krijgen met dementie. Wethouder Wil Kosterman is blij met het informatieboekje: ‘Het is fijn als inwoners met dementie zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dan is het heel belangrijk dat ze goede informatie hebben om dat mogelijk te maken. Ook voor mantelzorgers staat veel informatie in het boekje. Zij kunnen een steuntje in de rug vaak goed gebruiken. Dit boekje helpt daarbij.’

Waar en wanneer kunt u het boekje ophalen?

Het boekje is op te halen bij onder andere het Huis van de Gemeente, de bibliotheken en natuurlijk Stichting Binding en Loket Wijk.

Wie hebben meegewerkt aan ‘Hulp bij dementie in de gemeente Wijk bij Duurstede’?

Studente Eva Ursem heeft het in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede gemaakt. Daarnaast hebben deze plaatselijke zorgmedewerkers eraan meegewerkt: Mendy Derksen (ergotherapeute bij fysiotherapie Weustink), de casemanagers dementie Mary Miltenburg en José Heij (Buurtzorg) en Coby van Wijngaarden (Vitras). Ook Gonny Olthof van de Wijkse Adviesraad sociaal domein werkte mee.

Heeft u vragen over het boekje of eventuele aanvullingen?

Dan kunt u dat doorgeven aan Stichting Binding via het algemene telefoonnummer 0343- 473070. Of stuur een e-mail naar: mantelzorg@stichting-binding.nl.

Waar vind ik meer informatie?