Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019

Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt eens in de 5 jaar plaats.

Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Het aantal inwoners van een lidstaat bepaalt hoeveel parlementariërs er in het parlement mogen plaatsnemen. Nederland wordt door 26 Europarlementariërs vertegenwoordigd. Alle afgevaardigden worden per land gekozen. In het parlement zitten alleen maar Europese partijen en geen afzonderlijke nationale partijen.

Stemmen

Om te mogen stemmen bij verkiezingen, moet u voldoen aan een aantal eisen:

 • Voor alle verkiezingen geldt dat u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing.
 • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Let op: alleen personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een van de andere lidstaten van de Europese Unie mogen stemmen voor het Europees Parlement.

Op 9 mei 2019 krijgt u thuisbezorgd:

 • de kandidatenlijst;
 • de adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus;
 • een overzicht welke stemlokalen zo zijn gelegen of ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen.

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, maar bent u wel EU-burger?

U mag stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement. Het volgende is voor u van belang:

 • Op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U heeft zich geregistreerd bij de gemeente met een Y-32 formulier. Dit formulier moet uiterlijk 9 april 2019 bij de woongemeente binnen zijn.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of de lidstaat waarvan u onderdaan bent.

Stempas

 • Als u de Nederlandse nationaliteit heeft ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres de 1 stempas.
 • Heeft u alleen een nationaliteit van een van de andere lidstaten van de Europese Unie? Ook dan ontvangt u 1 stempas uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen.
 • Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.
 • Ook kunt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente. Hiervoor kan de gemeente u een kiezerspas verstrekken.
 • U neemt de stempas of kiezerspas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Dit wil zeggen dat het document in ieder geval geldig moet zijn tot 24 mei 2014!
 • Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt er voor kiezen om dit bij volmacht door een andere kiezer te laten doen. Die gevolmachtigde kan ook in een andere gemeente binnen dezelfde provincie wonen.

Kiezerspas

Wilt u graag stemmen in een andere gemeente in Nederland?

 • Vraag dan tijdig een kiezerspas aan.
 • Met een kiezerspas kunt u stemmen in het gehele land.
 • Let op: u kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen.
 • U kunt uw kiezerspas zowel persoonlijk als schriftelijk aanvragen.

Wilt u de kiezerspas persoonlijk aanvragen?

 • U kunt een kiezerspas uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur persoonlijk aanvragen bij de balie van het Huis van de Gemeente.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Wilt u de kiezerspas schriftelijke aanvragen?

 • Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente.
 • Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.
 • U kunt een kiezerspas aanvragen via het formulier "verzoek kiezerspas" (PDF).
 • Het is ook mogelijk dat u een kiezerspas combineert met een onderhandse volmacht (ingevulde achterzijde van de stempas).

Stemmen bij Volmacht

Kunt u niet zelf stemmen?

 • Laat dan een andere kiezer voor u stemmen.
 • Een andere kiezer, uit deze gemeente, kunt u eenvoudig machtigen.
 • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Dit wil zeggen dat het document in ieder geval geldig moet zijn tot 24 mei 2014!

Wil u iemand machtigen die buiten deze gemeente woont?

 • Dit vraagt u schriftelijk aan. 
 • Het formulier moet u uiterlijk maandag 20 mei 2019 inleveren.
 • Heeft u uw stempas al heeft ontvangen? Deze moet u inleveren.
 • Als het verzoek wordt toegestaan, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

De stempas wordt uiterlijk op 9 mei 2019 bij u thuis bezorgd. Wilt u voor die datum al iemand machtigen? Gebruik dan het formulier "verzoek om bij volmacht te stemmen" (PDF).

Dit zijn de voorwaarden bij het stemmen bij volmacht:

 • Elke kiezer mag maximaal twee volmachten per verkiezing aannemen.
 • Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
 • U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 23 mei 2019 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Maar u staat wel ingeschreven in de gemeente Wijk bij Duurstede?

 • U kunt uw stem laten uitbrengen door iemand anders (stemmen bij volmacht).
 • U kunt stemmen met een kiezerspas
 • Of u stemt per brief. Uw verzoek moet uiterlijk 25 april 2019 bij de gemeente Den Haag binnen zijn. Daarna ontvangt u een briefstembewijs, stembiljet, retourenvelop en handleiding. De briefstempapieren moeten uiterlijk op 23 mei 2019 om 15.00 uur op het briefstembureau zijn.

Woont u op 23 mei 2019 in het buitenland en wilt u stemmen in Nederland?

 • U moet zich laten registeren als kiezer in het buitenland. Daarna kunt u per brief stemmen of eventueel via een schriftelijke volmacht of met een kiezerspas in Nederland.
 • Stuur uw verzoek voor 11 april 2019 naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Gelijktijdig met dit verzoek, kunt u ook verzoeken om te mogen stemmen per brief.
 • U kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing in de EU-lidstaat waar u woont. U hoeft zich dan niet in Nederland te laten registreren als kiezer.
 • Let op: u mag niet en in Nederland stemmen en in de lidstaat waar u staat ingeschreven. U mag maar in één lidstaat deelnemen aan de verkiezing.

Wilt u meer weten over stemmen vanuit het buitenland? Ga naar de website van de gemeente Den Haag.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

 • U kunt tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij team Dienstverlening.
 • Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Bent u in verkiezingstijd verhuisd naar een andere gemeente?

 • Het kan dan zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente.
 • Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019) officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.
 • Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.
 • U kunt een kiezerspas aanvragen in uw oude gemeente. Met een kiezerspas kunt u dus ook in de nieuwe gemeente stemmen.
 • U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen.

Stemlocaties in de gemeente Wijk bij Duurstede

Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat dicht bij u in de buurt is. Maar u kunt met de stempas in elk stembureau in de gemeente Wijk bij Duurstede stemmen.

Locaties van de stembureaus:

 • Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede
 • E&E Gasthuis, Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Werkschuit, Notengaard 17, Wijk bij Duurstede
 • Revius Lyceum, Remus 4, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Wegwijzer, Karolingersweg 147, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Horn, Overloop 2, Wijk bij Duurstede
 • Brede school Het Anker, Hordenweg 7, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Regenboog, Dukdalf 28, Wijk bij Duurstede *
 • 't Dorpshuys van Cothen, C.B. Kentiestraat 2, Cothen
 • Dorpshuis Langbroek, Prinsenplein 3, Langbroek

* dit stemlokaal is niet geheel toegankelijk voor mindervaliden.

Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling, 9 april 2019, leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij de Kiesraad (het centraal stembureau). Op deze kandidatenlijst staan de namen van personen die zich kandidaat stellen.

Mag u bij het stemmen en het tellen van de stemmen aanwezig zijn?

 • Het stemlokaal is geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur om te stemmen. U, als kiezer, mag hier de gehele dag bij aanwezig zijn.
 • Ook het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarom ook bij het tellen als toeschouwer aanwezig zijn. Vanaf 21.00 uur worden de stemmen geteld op de stembureaus en kunt u binnenlopen.

Toekomstige verkiezingen

 • 17 maart 2021: Tweede Kamer

Waar vindt u meer informatie?

Bij de gemeente kunt u alle informatie verkrijgen over de verkiezingen. Het bezoekadres is Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede. U kunt ook bellen: 0343-595595 of mailen: verkiezingen@wijkbijduurstede.nl.

Formulieren & documenten