Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

WhatsApp-buurtpreventiegroep

 • Een WhatsApp-buurtpreventiegroep is een groep waar buurtbewoners elkaar via Whatsapp kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt.

Hoe wordt u lid van een bestaande WhatsApp-buurtpreventiegroep?

 • Stap 1: kijk op de website van WhatsApp Buurtpreventie (WABP) naar de WhatsApp-groep in uw buurt. Stuur de beheerder via e-mail een verzoek om deelnemer te worden.
 • Stap 2: de beheerder voegt u vervolgens toe aan de WhatsApp-groep via uw mobiele nummer.

Hoe kunt u een WhatsApp-buurtpreventiegroep starten?

 • Stap 1: zoek op website van WhatsApp Buurtpreventie (WABP) of er al een WhatsApp-groep in uw buurt is. Als er nog geen groep in uw buurt is, kunt u beheerder worden van een nieuwe groep.
 • Stap 2: maak een e-mailadres aan voor aanmelding en communicatie met de leden van de groep.
 • Stap 3: meldt u aan op de website van WhatsApp Buurtpreventie (WABP) met het e-mailadres en de groepsgegevens. Potentiële leden kunnen de WhatsApp-groep hiermee online vinden.
 • Stap 4: ga van deur tot deur om leden te werven en deel daarbij een wervingsbrief uit. Dit is het meest effectief: ca. 50% neemt deel en u weet meteen wie u aan uw groep toevoegt. Vertel de nieuwe leden gelijk de regels.
 • Stap 5: voeg nieuwe groepsleden aan de WhatsApp-groep toe via hun telefoonnummer. Noteer eventueel de naam en het adres van de leden.
 • Stap 6: geef de regels aan de groepsleden door via de brief en/of mail. 
 • Stap 7: kijk of er in aangrenzende wijken WhatsApp-groepen zijn. Voeg de beheerders van die groep toe aan uw groep, om een dekkend netwerk te creëren.

Protocol WhatsApp-buurtpreventiegroep

Dit zijn de regels:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 16 jaar.
 • Deelnemers wonen in de wijk / buurt waar de groep actief is. Geef op de website van WhatsApp Buurtpreventie aan welke straten de grenzen van de buurt zijn.
 • Digitale buurtpreventie is een burgerinitiatief. De politie doet niet mee in een groep, maar komt alleen in actie wanneer een melding via alarmnummer 112 gedaan wordt!
 • Gebruik de Whatsapp-groep volgens de SAAR-methode:

S = Signaleer

A = Alarmeer, bel eerst 112

A = App in de groep om je waarneming bekend te maken aan anderen

R = Reageer

(zie voor uitleg hieronder) 

 • Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is, om te voorkomen dat 112 overloopt met dezelfde soort meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren, enz.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 • Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, als dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
 • Gebruik de buurtpreventie-groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact of privéberichten. Maak er geen babbelbox van. Ook niet door uw mening te geven over de meldingen. (“Oh wat erg, ik hoop dat ze de dader snel pakken.”)

SAAR-methode (Signaleren, Alarmeren via 112, Appen en Reageren)

S = U signaleert een verdachte situatie in uw buurt.

Verdachte situaties zijn: zaken waarbij u een redelijk vermoeden hebt, dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld.

Voordat u met 112 belt, let u op:

 • het signalement van de dader(s), op ook kleine details
 • eventuele vervoermiddelen met kentekens
 • de locatie / het adres
 • eventuele zaken die men bij zich heeft
 • om welke reden u belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden, enz.) en een mogelijke vluchtroute.

A = U alarmeert DIRECT daarna het alarmnummer 112 (dus voor het versturen van een bericht aan de WhatsApp-groep). Schroom niet om 112 te bellen. De politie komt liever een keer teveel dan te weinig.

A = Na contact gemaakt te hebben met de politie verstuurt u een WhatsApp-bericht binnen de groep over de verdachte situatie. U meldt daarin ook dat u reeds 112 hebt gebeld.

R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Doe dit bij voorkeur samen met één of meer buurtgenoten. Alleen al door de verdachte situatie te zien, kan deze worden doorbroken. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren. Maak bijvoorbeeld een praatje met de verdachte persoon. Dit hoeft niet, eigen veiligheid staat altijd voorop!

 Het WhatsApp-groepsgesprek stopt zodra er geen verdachte omstandigheden meer zijn. Eventueel kan (één van) de beheerders een afsluitend berichtje plaatsen.

Voorbeeldbrief gebruiken om een WhatsApp-groep aan te maken met uw buurtbewoners

Onderstaande voorbeeldbrief kunt u gebruiken om samen met uw buurtbewoners een WhatsApp-groep te starten.


Plaats, datum

  

Aan de bewoners van

- straat

- straat

- straat

- straat

 Onderwerp: WhatsApp buurtpreventie

 Beste buurtbewoner,

 Het gebruik van WhatsApp-buurtpreventie helpt bij het tegengaan van woninginbraak en andere criminaliteit. Inbrekers komen niet graag meer in buurten waar bewoners elkaar via Whatsapp waarschuwen voor verdachte personen. Het kan zelfs tot 50% minder inbraken leiden. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg. Het AD van 6 oktober jl. vermeldde: “Zo'n spectaculaire daling hadden we niet verwacht,” zegt onderzoeker Martijn Akkermans. De afname komt onder meer door het 'afschrikeffect'. ,,Inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. Als ze weten dat er een WhatsApp-groep actief is, haken ze af. Ook worden buurtbewoners mogelijk alerter en zijn ze eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien."

In onze gemeente zijn al verschillende WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief. Ook in de (straat-/buurtnaam invullen) is er behoefte om een WhatsApp-buurtpreventiegroep te starten. Daarom ontvangt u deze brief.

 Hoe werkt WhatsApp-buurtpreventie?

Leden van een WhatsApp-buurtpreventiegroep geven een verdachte persoon of een verdachte situatie in een bepaalde wijk of buurt door via hun smartphone. Degene die de verdachte persoon of verdachte situatie opmerkt, belt eerst 112. Daarna stuurt hij/zij een bericht naar de WhatsApp-groep. Zo krijgen alle WhatsApp-groepsleden een melding. Iedereen is dus op de hoogte en let extra op. Het alarmeren gaat via de SAAR-methode: Signaleer – Alarmeer 112 – App – Reageer. Meer informatie vindt u in de bijlage. (Protocol toevoegen).

 WhatsApp-groep voor onze buurt?

Wilt u meedoen aan de WhatsApp-buurtpreventiegroep in onze buurt? Meldt u zich hiervoor dan aan door uw 06-nummer te sturen naar …mailadres invullen…. U wordt dan toegevoegd aan de groep.

 Met vriendelijke groet,

 Naam

Adres

Telefoonnummer

 Bijlage: protocol