Afval

U kunt eenvoudig de ophaaldagen van uw containers op de website van Mijn Afvalwijzer zien. Voer uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag u welke container aan de straat moet zetten. Er is ook een afvalwijzer app beschikbaar. U vindt de Afvalwijzer app voor Android in de Google Play Store. Voor uw Iphone vindt u de app in de Itunes App Store. De app werkt ook op Windows phones en tablets en is verkrijgbaar in de Windows Store.

november 2016: Afvalinzameling succesvol in gemeente Wijk bij Duurstede

Er is een tussenrapportage verschenen over de resultaten van de veranderde manier van afval inzamelen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Uit de ‘Tussenrapportage afval 2016 Wijk bij Duurstede’ blijkt dat het inzamelen van afval een succes is.

Het scheiden van afval is met 16% verbeterd

‘Wijk bij Duurstede haalt waarschijnlijk aan het eind van dit jaar 67% afvalscheiding. Dat was in 2014 nog 50%. Dit is goed nieuws voor het milieu,’ zegt wethouder Hans Marchal. Het PMD-afval bestaat uit grondstoffen zoals plastic en metaal. Deze kunnen door de gescheiden inzameling opnieuw worden gebruikt. ‘Niet alleen het milieu, ook de inwoners en bedrijven hebben hier voordeel bij. Omdat zij hun afval goed scheiden, betalen zij sinds dit jaar structureel € 20 minder aan afvalstoffenheffing,’ legt de wethouder uit.

In de hele gemeente heeft elk adres een derde container gekregen voor het PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons). De inzameling van grofvuil is veranderd: inwoners brengen dit nu gescheiden naar de milieustraat. Hans Marchal zegt hierover: ‘In het verleden werd het grofvuil ongescheiden opgehaald, dus dit is omgedraaid. De gemeente kàn het grofvuil nog wel ophalen, maar doet dat niet gratis. De meeste inwoners kiezen er dan voor het grofvuil toch maar zelf weg te brengen.’

In de gemeente wordt sinds 2015 op uitgebreide wijze gescheiden afval ingezameld

De volgende doelen zijn daarbij gesteld: een beter milieu, lagere kosten, een betere service naar de inwoners en bedrijven en een schoner straatbeeld. Die doelen lijken te zijn behaald.

Het restafval wordt sinds juli 2015 nog slechts eens per vier weken ingezameld. Wie een extra kliko wil, betaalt hiervoor een toeslag op de afvalstoffenheffing. Vanaf januari 2016 is de inzameling van PMD aan huis bij hoogbouw en in de binnenstad (met PMD-zakken) ingevoerd. Er zijn enkele ondergrondse containers bijgekomen. In de afgelopen zomer hebben de bestaande ondergrondse verzamelcontainers hetzelfde, vernieuwde elektronisch toegangssysteem gekregen. Via de app Afvalwijzer kunnen de inwoners en ondernemers bekijken -of zelfs een bericht krijgen- wanneer de kliko aan de weg moet worden geplaatst.

Het college legt de lat nog hoger

Burgemeester en wethouders proberen te bereiken, dat er in 2020 per inwoner nog slechts 100 kilo restafval per jaar wordt ingezameld. Daarnaast wordt ernaar toe gewerkt, dat het percentage gescheiden afval dan 75% is. Om duidelijk te maken dat de gemeente Wijk bij Duurstede dit serieus neemt, ondertekent wethouder Hans Marchal binnenkort het landelijke Bestuursakkoord ‘Verbeteren afvalpreventie en -scheiding huishoudelijk afval’. Hierin leggen afzonderlijke gemeenten hun eigen ambities als doel vast.

Is uw kliko niet geleegd of kapot?

Is uw kliko niet geleegd? Belt u dan met SUEZ (voorheen SITA), telefoonnummer: 026-4460490. Is uw kliko kapot? Belt u dan met de gratis containerinformatielijn, telefoonnummer: 0800-333 66 99.

Heeft u vragen over een afvalpas voor de ondergrondse container?

Is uw afvalpas kapot of bent u deze verloren? Belt u dan met de gratis containerinformatielijn, telefoonnummer: 0800-333 66 99. Heeft u een afvalpas voor de ondergrondse container op de Markt en is deze kapot of verloren? Belt u dan met de gemeente: 0343-595 595 of mail naar info@wijkbijduurstede.nl.

Ligt er zwerfvuil naast de ondergrondse container?

Meldt u dit bij de gemeente per email: info@wijkbijduurstede.nl of telefonisch: 0343-595 595.

Gescheiden inzameling

Gescheiden inzamelen van huisvuil is in onze gemeente een vaste gewoonte. Door het apart inzamelen en verwerken van verschillende soorten afval, is hergebruik mogelijk. Zo zamelen wij plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), glas, papier, textiel en GFT-afval in aparte containers in. Wat overblijft is restafval.

Sinds juli 2015 hebben de meeste huishoudens de beschikking over een PMD container (met oranje deksel) en anders kan dit afval naar verzamelcontainers bij de winkelcentra en op de milieustraat gebracht worden.

Op Mijn Afvalwijzer vindt u ook scheidingsinformatie over restafval, GFT, snoeihout, glas, PMD, textiel, oud papier, kringloop, grof vuil en luiers.

Grofvuil

Onder huishoudelijk grofvuil valt restafval dat niet in de grijze kliko past. Dit grofvuil kunt u zelf gratis brengen bij de milieustraat. Voor bouw-en sloopafval moet u betalen. Kijk voor alle actuele informatie en tarieven op de website Mijnafvalwijzer.nl. U vindt informatie over onder andere grofvuil bij 'Scheidingsinformatie' (bruin icoontje).

SUEZ (voorheen SITA)

Heeft u vragen over afvalinzameling, dan kunt u contact opnemen met SUEZ,

telefoonnummer: 026-4460490. Kijk voor informatie over afvalinzameling en -verwerking op de website van SUEZ.

Mag ik zelf asbest verwijderen?

Kijk op onze webpagina over asbest.

Waar vindt u meer informatie?

Kijk voor ophaaldagen op Mijn Afvalwijzer.

Formulieren & documenten