Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Afvalscheiding: feiten en fabels

Over afval doen nogal wat geruchten de ronde. Zijn die nu waar of niet? Lees hieronder antwoorden op veelgestelde vragen en opmerkingen over het scheiden van afval.

"Gescheiden afval belandt toch weer op één hoop"

  • Nee, gescheiden afval blijft gescheiden. De verschillenden soorten afval die we bij u thuis ophalen, brengen we eerst naar het overlaadstation.
  • Al het plastic en metalen verpakkingsafval bewaren we daar in een grote hal totdat de verwerker het op komt halen.
  • Gft en etensresten brengen wij naar een verwerker die er compost en biogas van maakt.
  • De verwerker van restafval haalt het bij ons op en brengt het naar de verbrandingsinstallatie.
  • Papier en karton gaat gelijk naar de papierverwerker.
  • Glas en textiel gaan ook gelijk naar verwerkers.

"Bedrijven hebben veel meer afval, laat die eerst maar eens gaan scheiden"

Het bedrijfsleven doet ook aan afvalscheiding, en goed ook! In de industrie wordt al 80% van het afval gerecycled en in de bouw en landbouw zelfs meer dan 90%. Ze doen het daarmee veel beter dan huishoudens.

"GFT scheiden is flauwekul"

Apart ingezamelde etensresten en GFT kunnen volledig worden hergebruikt. Vroeger werd het vooral gebruikt om compost van te maken, maar tegenwoordig is het ook een belangrijke bron voor biogas. Dat vinden wij zeker geen flauwekul, want biogas is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

"Afval scheiden kost meer dan het oplevert"

Door de opbrengst van papier, glas, metaal en textiel gaan de kosten van het inzamelen en verwerken juist naar beneden. Alleen het apart inzamelen van etensresten/GFT is nog niet kostendekkend, maar het is duurder om etensresten/GFT niet te scheiden. Dan komt het namelijk bij het restafval en het verbranden van restafval kost geld.

Dat laatste geldt ook voor plastic. Financieel levert apart ingezameld plastic nog niet veel op, maar omdat de verpakkingsindustrie meebetaalt aan het apart inzamelen is het toch kostendekkend. Plastic hergebruiken levert voor het milieu wel grote winst op, want daardoor hoeft voor nieuw plastic geen aardolie te worden gebruikt.

"Blik hoeft niet apart want het kan makkelijk uit het restafval worden gehaald"

Voor stalen blikken is dit een feit, maar een derde van het blik is gemaakt van aluminium. De magneten die worden gebruikt om stalen blikjes uit het restafval te halen, werken niet bij aluminium blikjes. Blik uit het plastic halen gaat een stuk beter, daarom mogen blikjes samen met uw plastic verpakkingsafval en drinkpakken in dezelfde bak of zak.

"Gescheiden inzamelen is juist slechter voor het milieu"

Dit horen we nog weleens, door apart in te zamelen zou SUEZ veel vaker moeten rijden en dus meer CO2 uitstoten. Dat is niet waar. Apart of alles in één bak: de totale hoeveelheid afval die we moeten ophalen is hetzelfde. Ja, ze rijden iets vaker, maar dat valt in het niet bij de enorme milieuwinst die gescheiden inzamelen oplevert. Hergebruik van afval betekent dat veel minder grondstoffen voor nieuwe producten uit de bodem of de natuur komen. Bovendien maken we onze inzameling steeds efficiënter, waardoor we minder hoeven te rijden.

"Waarom zou ik afval scheiden, ik betaal toch afvalstoffenheffing?"

Gescheiden inzamelen kost per saldo minder dan alles in één bak ophalen. Dat komt omdat veel gescheiden afvalstromen geld opleveren en het verbranden van afval juist geld kost. Door goed te scheiden helpt u mee om te voorkomen dat de kosten voor het verwerken van uw afval omhoog gaan.

Nascheiding is niet voor elke afvalsoort de oplossing. Papier, gft, textiel en glas kan veel beter gerecycled worden als het gescheiden is ingezameld. Papier dat bij het huisvuil zit, wordt bijvoorbeeld nat en vies en is daardoor onbruikbaar. Datzelfde geldt voor textiel. Gft in het restafval plakt vast aan ander afval en is daardoor slecht te scheiden, bovendien zit er veel ‘vervuiling’ tussen (bijvoorbeeld kleine stukjes plastic). Apart inzamelen is daarom nodig.

"Waarom zou ik afval scheiden, nascheiding is toch beter en goedkoper?"

IJzer (blikjes, schroeven) kan wel goed met magneten uit het restafval gevist worden. Maar voor aluminium blikjes is dat veel moeilijker. Omdat u als consument niet altijd weet van welk materiaal uw blik of schaaltje gemaakt is, is het goed om al uw metalen verpakkingen gescheiden in te leveren. Voor plastic verpakkingen en drinkpakken kan er voor zowel bron als nascheiding gekozen worden. Bronscheiding geeft alleen nog betere kwaliteit en meer kansen tot betere recycling. Ook zijn er maar enkele nascheidingsfabrieken die deze grondstoffen goed uit het restafval kunnen filteren Deze hebben (nog) niet genoeg capaciteit om dat voor heel Nederland te kunnen doen. Om toch zoveel mogelijk verpakkingen van plastic en drinkpakken te kunnen hergebruiken is in onze regio gekozen voor bronscheiding. De ontwikkelingen gaan echte hard en SUEZ volgt ze op de voet om tijdig te kunnen instappen.