Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een ontheffing bent u leges verschuldigd € 78,-.

(art. 11.6.4 van de tarieventabel behorende bij de actuele legesverordening).

Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig?

U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zoals onder leiding staan van dezelfde persoon.

Alleen ontheffing voor zwak-alcoholische dranken

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn. Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is
  • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf).

Wat heeft u nodig?

  • een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk alcohol wilt schenken
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
  • de naam, datum, plaats en het woonadres van de personen

Het aanvragen van een ontheffing kan samen gaan met de aanvraag voor een evenementenvergunning. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.