Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk alcohol te verkopen. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Heeft u elk jaar voor hetzelfde evenement een ontheffing nodig?

U kunt een ontheffing aanvragen die meerdere jaren geldig is. Het evenement moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. Zoals onder leiding staan van dezelfde persoon.

Alleen ontheffing voor zwak-alcoholische dranken

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn. Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is
  • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf).

Wat heeft u nodig?

  • een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk alcohol wilt schenken
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
  • de naam, datum, plaats en het woonadres van de personen

Het aanvragen van een ontheffing kan samen gaan met de aanvraag voor een evenementenvergunning. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een ontheffing bent u leges verschuldigd € 78,-.

(art. 11.6.4 van de tarieventabel behorende bij de actuele legesverordening).

Formulieren & documenten