Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Wat kost het?

 • U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.
 • Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Waar kan asbest in voorkomen?

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, borstweringspanelen, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • constructie en beglazingskit (in en tussen ramen en kozijnen)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Mag ik zelf asbest verwijderen?

Particuliere huiseigenaren mogen in sommige gevallen zelf asbest verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal mag verwijderen. Deze vrijstelling betreft:

 • hechtgebonden geschroefde beplating, niet zijnde dakleien,
 • asbesthoudende vloertegels
 • niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Het materiaal moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Veiligheidsvoorschriften asbest

Heeft u handschoenen, stofkapjes en oude kleding gebruikt bij het weghalen van asbest? Gooi deze niet weg in uw eigen afvalbak maar lever het tegelijk in met het asbest bij de milieustraat.

Asbest naar de milieustraat brengen? De gemeente hoort graag waar het vandaan komt.

Vanaf begin 2016 noteert de gemeente naam, adres en woonplaats van degene die asbest naar de milieustraat brengt. De gemeente wil namelijk weten waar het asbest vandaan komt. U weet vast dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Heeft u asbest dat u naar de milieustraat wilt brengen? Deze eisen stelt de gemeente eraan: verpak het in stevig plastic. Verpak het in kleine (handzame) pakketten. U legt het zelf in de container. Ermee gooien mag niet wegens gezondheidsrisico’s. Een sloopmelding is altijd noodzakelijk voor het verwijderen van asbest. Een sloopmelding is gratis. De behandeltermijn voor een particuliere verwijdering van asbest is 5 werkdagen.

Per perceel mag u eenmalig maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal onder specifieke voorwaarden verwijderen. Heeft u meer asbest, of valt de toepassing niet onder de vrijstelling voor particulieren? Dan moet een daarin gespecialiseerd bedrijf het asbest weghalen en afvoeren naar een veilige plek. Dit zijn landelijke regels. Wilt u meer weten over het aanleveren van asbest? Bel dan met de gemeente, telefoonnummer: 0343-595595.

Wat heeft u nodig om een sloopmelding te doen?

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om geschroefde hechtgebonden asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag het asbest zelf, na ontvangst van de geaccepteerde sloopmelding, uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
 • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
 • beglazingskit in de constructie van kassen
 • rem- en frictiematerialen
 • pakkingen uit verbrandingsmotoren
 • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Wat is de procedure?

 • U doet de melding via de website van het Omgevingsloket online.
 • U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.
 • De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’

De gemeente wil de verwijdering van asbest versnellen en gelijktijdig het plaatsen van zonnecellen in het Kromme Rijngebied stimuleren. Hiervoor vergoedt de gemeente de kosten van een inventarisatierapport tot maximaal €400,- . Op minimaal 1/3 van het dak moeten dan wel zonnecellen worden aangelegd. Dit is vastgelegd in de subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’. De subsidie kan bij de gemeente worden aangevraagd.

Waar vindt u meer informatie?