Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Waar kan asbest in voorkomen?

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Mag ik zelf asbest verwijderen?

 • Inwoners en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m² asbest mag verwijderen. Het moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Veiligheidsvoorschriften asbest

Gooi gebruikte wegwerphandschoenen, stofkapjes, oude kleding en eventueel een wegwerpoverall na gebruik niet weg in uw eigen afvalbak maar voer het af tegelijk met het asbest.

Asbest naar de Milieustraat brengen? De gemeente hoort graag waar het vandaan komt

Vanaf begin 2016 noteert de gemeente naam, adres en woonplaats van degene die asbest naar de Milieustraat brengt. De gemeente wil namelijk weten waar de asbest vandaan komt. Af en toe brengen mensen asbest naar de Milieustraat (gemeentewerf) in Wijk bij Duurstede. U weet vast dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom mag u asbest alleen in plastic verpakt naar de milieustraat brengen. Een sloopmelding is altijd noodzakelijk voor het verwijderen van asbest. Voor een sloopmelding gelden geen legeskosten. De behandeltermijn voor een particuliere verwijdering van asbest is 5 werkdagen.

Per perceel mag u eenmalig maximaal 35 m² asbest verwijderen. Heeft u meer asbest? Dan moet een daarin gespecialiseerd bedrijf het asbest weghalen en afvoeren naar een veilige plek. Dit zijn landelijke regels. Wilt u meer weten over het aanleveren van asbest? Bel dan met de gemeente, telefoonnummer: 0343-595595.

Wat heeft u nodig om een sloopmelding te doen?

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
 • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
 • beglazingskit in de constructie van kassen
 • rem- en frictiematerialen
 • pakkingen uit verbrandingsmotoren
 • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Wat is de procedure?

 • U doet de melding via de website van het Omgevingsloket online.
 • U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.
 • De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Waar vindt u meer informatie?


Wat kost het?

 • U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.
 • Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.