Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Asverstrooiing ontheffing

Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur.

Wat kost het?

Asverstrooiing € 177,-

(art. 2.6 lijkbezorgingsrechten)

Wilt u de as verstrooien?

U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • crematoriumterreinen

Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

Procedure

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
  • De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag.
  • Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.