Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Begraven of urn bijzetten

De gemeente heeft 3 begraafplaatsen waar u begraven kunt worden:

 • de begraafplaats Groenewoud in Cothen
 • de algemene begraafplaats in Langbroek
 • de algemene begraafplaats Steenstraat in Wijk bij Duurstede

Wat kost het?

Verlenen van rechten

 • het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op een particulier (enkel) graf: € 1.659.
 • het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op een particulier (dubbel) graf: € 3.321.
 • het gebruik van een algemeen graf voor een periode van 15 jaar: € 974.
 • het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar: € 1.896.
 • het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis in de urnenmuur voor een periode van 10 jaar: € 1.659.

Begraven

 • het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder: € 1.042.
 • het begraven van een lijk van een kind beneden de één jaar: € 303.
 • het begraven van een lijk van een kind ouder dan één jaar en beneden de 12 jaar: € 605.
 • het uitstrooien van as van een overleden € 185.

Bijzetten van asbussen en urnen

 • het begraven of bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf: € 298.
 • het begraven of bijzetten van een asbus of urn in een particuliere urnennis in een urnenmuur: € 298.

Grafbedekking

 • een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking: € 117.

U vindt het gehele overzicht van de actuele tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten op onze website.

Wat heeft de begrafenisondernemer nodig bij het aanvragen van grafrechten?

 • naam van de overledene
 • geboortedatum en geboorteplaats van de overledene
 • datum en plaats van overlijden en begraven/cremeren
 • naam van de begraafplaats
 • uw naam en adres
 • termijn van uitgifte
 • grafgegevens

De grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar.

Grafrechten verlengen, overschrijven of er afstand van doen verklaring 

 • Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. De gemeente stuurt u ruim van te voren een brief hierover.
 • U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het graf dan niet. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren.
 • Is de huurder van het graf overleden? U kunt de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht. U moet het verzoek tot overschrijving binnen 1 jaar na het overlijden van de huurder doen. Dit verzoek doet u schriftelijk.

Mag ik een grafsteen plaatsen en waar moet deze aan voldoen?

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hier een vergunning voor nodig. Meestal regelt de steenhouwer dit.

De grafsteen moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • Uw aandenken moet u binnen de ruimte van het graf plaatsen.
 • Uw aandenken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan..U moet zich houden aan de regels die in de wet staan.

De volgende gegevens heeft u nodig om de vergunning aan te vragen:

 • uw naam en adres
 • gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaal en tekst
 • het grafnummer

Wie onderhoud het graf en de begraafplaats?

De gemeente onderhoudt de begraafplaatsen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf.

Waar vindt u meer informatie?