Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De BSR te Tiel voert de meeste lokale belastingen voor de gemeente Wijk bij Duurstede uit.

Waarvoor kunt u bij de BSR terecht?

U kunt bij de BSR onder andere terecht voor:

Op de website van de BSR vindt u precies waarvoor u nog meer bij hun terecht kunt.

Hoe kunt u contact opnemen met de BSR?

 • telefoonnummer: 0344-704704
 • Het bezoekadres is: De Blomboogerd 1 te Tiel.
 • Website BSR

U vindt alle belastingtarieven in de legesverordeningen 2021 en in onderstaand overzicht.

Tarieven 2021 Wijk bij Duurstede

Onroerend-zaak belastingen (OZB)

 • 1a Gebruikersgedeelte niet-woningen 0,1538%
 • 1b1. Eigenaarsgedeelte woningen 0,1298%
 • 1b2 Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2616%

Hondenbelasting

 • Voor de eerste hond € 67,60
 • Voor de tweede en volgende hond telkens €111,25
 • Kenneltarief €302,65

Rioolrecht (RIOE)

 • Rioolrecht (eigenaar) per object € 220,87

Afvalstoffenheffing (AFV)

 • Heffing (gebruiker) per object € 263

Extra containers (EXCO)

 • 240 L GFT of 240 L REST €131,50
 • Ondergrondse containers, € 1,50 per aanbieding indien meer dan 40 (tot 1 april 2021) keer afval wordt aangeboden

Reinigingsheffing (REIN)

 • Heffing (gebruiker) per object €252,-

Reinigingsheffing

 • U betaalt aan de gemeente ieder jaar reinigingsheffing.
 • De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

Reinigingsrecht

 • Het reinigingsrecht is voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst.
 • Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u jaarlijks een aanslag.
 • Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking moeten de reinigingsrechten betalen.

Afvalstoffenheffing

 • De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.
 • De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.
 • De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.
 • Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.
 • Van toepassing is de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
 • Bent u het niet eens met de aanslag voor de afvalstoffenheffing? U kunt binnen 6 weken na verzending van de aanslag bezwaar maken.

Automatische incasso

Wilt u uw aanslag in meer termijnen betalen? Een automatische incasso kunt u op de volgende manieren aanvragen:

 • via MijnBSR
 • via de machtigingskaart aan de achterzijde van uw aanslagbiljet
 • schriftelijk (ondertekend). Stuur uw verzoek naar BSR, Postbus 18, 4000 AA Tiel

Meer informatie over de automatische incasso vindt u op de website van de BSR.

De BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

 • het waterschap Rivierenland
 • de Avri
 • de gemeente Culemborg
 • de gemeente Geldermalsen
 • de gemeente Lingewaal
 • de gemeente Maasdriel
 • de gemeente Montfoort
 • de gemeente Neerijnen
 • de gemeente Tiel
 • de gemeente West Maas en Waal
 • de gemeente Wijk bij Duurstede
 • de gemeente IJsselstein.

-