Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De BSR te Tiel voert de meeste lokale belastingen voor de gemeente Wijk bij Duurstede uit.

De BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

 • het waterschap Rivierenland
 • de Avri
 • de gemeente Culemborg
 • de gemeente Geldermalsen
 • de gemeente Lingewaal
 • de gemeente Maasdriel
 • de gemeente Montfoort
 • de gemeente Neerijnen
 • de gemeente Tiel
 • de gemeente West Maas en Waal
 • de gemeente Wijk bij Duurstede
 • de gemeente IJsselstein.

Hoe kunt u contact opnemen met de BSR?

 • telefoonnummer: 0344-704704
 • Het bezoekadres is: De Blomboogerd 1 te Tiel.
 • Website BSR

U vindt alle belastingtarieven in de legesverordeningen 2019 en in onderstaand overzicht.

Tarieven 2019 Wijk bij Duurstede

Onroerend-zaak belastingen (OZB)

 • 1a Gebruikersgedeelte niet-woningen 0,1739%
 • 1b1. Eigenaarsgedeelte woningen 0,1463%
 • 1b2 Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2937%

Hondenbelasting

 • Eerste hond € 65,64
 • Tweede en volgende hond(en) €108
 • Kenneltarief €293,76

Rioolrecht (RIOE)

 • Rioolrecht (eigenaar) per object € 92,29

Afvalstoffenheffing (AFV)

 • Heffing (gebruiker) per object €204,89

Extra containers (EXCO)

 • 140 L GFT of 140 L REST € 59,76
 • 240 L GFT of 240 L REST €102,45
 • Ondergrondse containers, € 0,66 per aanbieding indien meer dan 156 keer afval wordt aangeboden

Reinigingsheffing (REIN)

 • Heffing (gebruiker) per object €204,89

Waarvoor kunt u bij de BSR terecht?

U kunt bij de BSR onder andere terecht voor:

Op de website van de BSR vindt u precies waarvoor u nog meer bij hun terecht kunt.

Reinigingsheffing

 • U betaalt aan de gemeente ieder jaar reinigingsheffing.
 • De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

Reinigingsrecht

 • Het reinigingsrecht is voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst.
 • Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u jaarlijks een aanslag.
 • Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking moeten de reinigingsrechten betalen.

Afvalstoffenheffing

 • De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.
 • De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.
 • De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.
 • Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.
 • Van toepassing is de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
 • Bent u het niet eens met de aanslag voor de afvalstoffenheffing? U kunt binnen 6 weken na verzending van de aanslag bezwaar maken.

Automatische incasso

Wilt u uw aanslag in meer termijnen betalen? Een automatische incasso kunt u op de volgende manieren aanvragen:

 • via MijnBSR
 • via de machtigingskaart aan de achterzijde van uw aanslagbiljet
 • schriftelijk (ondertekend). Stuur uw verzoek naar BSR, Postbus 18, 4000 AA Tiel

Meer informatie over de automatische incasso vindt u op de website van de BSR.