Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de uitvoering van de meeste lokale belastingen overgeheveld naar de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel.

De BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein.

Hoe kunt u contact opnemen met de BSR?

 • telefoonnummer: 0344-704704
 • Het bezoekadres is: De Blomboogerd 1 te Tiel.
 • Website BSR

U vindt alle belastingtarieven in de legesverordeningen 2019 en in onderstaand overzicht.

Tarieven 2019 Wijk bij Duurstede

Onroerend-zaak belastingen

 • 1a Gebruikersgedeelte niet-woningen 0,1739%
 • 1b1. Eigenaarsgedeelte woningen 0,1463%
 • 1b2 Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2937%

Hondenbelasting

 • Eerste hond € 65,64
 • Tweede en volgende hond(en) €108
 • Kenneltarief €293,76

Rioolrecht (RIOE)

 • Rioolrecht (eigenaar) per object € 92,29

Afvalstoffenheffing (AFV)

 • Heffing (gebruiker) per object €204,89

Extra containers (EXCO)

 • 140 L GFT of 140 L REST € 59,76
 • 240 L GFT of 240 L REST €102,45
 • Ondergrondse containers, € 0,66 per aanbieding indien meer dan 156 keer afval wordt aangeboden

Reinigingsheffing (REIN)

 • Heffing (gebruiker) per object €204,89

Waarvoor kan ik bij de BSR terecht?

U kunt bij de BSR terecht voor

Reinigingsheffing

 • U betaalt aan de gemeente ieder jaar reinigingsheffing.
 • De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

Reinigingsrecht

 • Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst.
 • Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u een jaarlijkse aanslag.
 • Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking, moeten de reinigingsrechten betalen.

Afvalstoffenheffing

 • De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.
 • De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.
 • De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.
 • Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij betalen reinigingsrecht, of regelen zelf de inzameling van hun afval.
 • Van toepassing is de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
 • Bent u het niet eens met de aanslag voor de afvalstoffenheffing? U kunt binnen 6 weken na verzending van de aanslag bezwaar maken.

Automatische incasso

Wilt u uw aanslag in meer termijnen betalen? Een automatische incasso kunt u op de volgende manieren aanvragen:

 • via MijnBSR
 • via de machtigingskaart aan de achterzijde van uw aanslagbiljet
 • schriftelijk (ondertekend). Stuur uw verzoek naar BSR, Postbus 18, 4000 AA Tiel

Meer informatie over de automatische incasso vindt u op de website van de BSR.