Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de uitvoering van de meeste lokale belastingen overgeheveld naar de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel.

BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein.

Waarvoor kan ik bij de BSR terecht?

BSR zorgt voor de:

 • onroerende zaakbelasting (OZB)
 • roerende zaakbelasting
 • forensenbelasting
 • rioolheffing
 • hondenbelasting
 • afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
 • zuiveringsheffing
 • wegenheffingen ingezetenen, gebouwd en ongebouwd
 • watersysteemheffingen gebouwd, ingezetenen, natuurterreinen en ongebouwd.
 • BSR bepaalt de WOZ-waarde van panden
 • de BSR verzorgt de uitvoering van de BAG en WKPB
 • opvragen taxatieverslagen
 • kwijtschelding van uw aanslag

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de

website van Belastingsamenwerking Rivierenland.

Telefoonnummer: 0344-704704

Bezoekadres: De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel