Besluit Bodemkwaliteit, melding

Bedrijven moeten een melding maken indien ze grond, bagger en bouwstoffen op of in de bodem willen aanbrengen of opslaan (bijvoorbeeld toepassing bij de bouw van een weg).

Om welke bouwstoffen gaat het?

Het gaat om :

  • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen, klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

Deze stoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd. Sinds de inwerkingtreding van het besluit is het verplicht om het gebruik van grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen vooraf centraal te melden via de website van Meldpunt Bodemkwaliteit.

Wat moet u melden en hoe?

In de brochure leest u wat u moet melden en hoe u het moet melden. Ook worden de regels die van toepassing zijn bij het transport van grond en baggerspecie nader uitgelegd.