Bestemmingsplan, inzage

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen.

Wat vindt u in een bestemmingsplan?

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • een landkaart
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is, de manier waarop gebouwd mag worden, de maximale hoogte en breedte van gebouwen.
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden.

Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit op de website van de gemeente, het lokale huis-aan-huisblad en in de Staatscourant.

Waar kunt u het bestemmingsplan vinden?

U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan op de website van de gemeente of op papier in het gemeentehuis bekijken. Uw reactie kunt u richten aan de gemeente.

Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan?

Kijk dan bij 'Bestemmingsplan, afwijking' en 'Bestemmingsplan, wijziging'.

Termijn, bezwaar en beroep

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit vast in een besluit dat u 6 weken lang kunt inzien. Tijdens deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen.

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit. U dient uw beroep in bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen.

Meer informatie vindt u op de
website van het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Wat kost het?

Er zijn kosten aan verbonden. Deze zullen bij de aanvraag worden bepaald.