Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bestemmingsplannen (inzien)

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen.

Wat vindt u in een bestemmingsplan?

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • een landkaart
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is, de manier waarop gebouwd mag worden, de maximale hoogte en breedte van gebouwen.
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden.

Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit op de website van de gemeente, het lokale huis-aan-huisblad en in de Staatscourant.

Waar kunt u de bestemmingsplannen vinden?

U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan thuis bekijken op de pagina "Bestemmingsplannen in de gemeente Wijk bij Duurstede". Wilt u een bestemmingsplan liever op papier inzien? Maak dan een afspraak met team bouwen

Heeft u (bouw)plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan?

Kijk wat de mogelijkheden zijn bij 'Bestemmingsplan, afwijking' en 'Bestemmingsplan, wijzigen'.

Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. De hele procedure kunt u lezen op "Bestemmingsplanprocedure".

Termijn, bezwaar en beroep

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit vast in een besluit dat u 6 weken lang kunt inzien. Tijdens deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen.

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit. U dient uw beroep in bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen.

Planschade

Planschade ontstaat bijvoorbeeld als uw huis of uw stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Of als u inkomensverlies heeft door een bestemmingsplan.

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  • u kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • u heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

U vraagt de schadevergoeding aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u gebruikt van onderstaand planschadeformulier. Een planschadeprocedure kan enkele jaren duren.

De kosten van uw aanvraag zijn € 500,00. Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug. U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Waar vindt u meer informatie?

Op de website van het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Planschadeformulieren