Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bestemmingsplan, wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat ineens botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen. U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Meer daarover leest u bij ‘Bestemmingsplan, afwijking’.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan zijn € 16.718,-

(artikel 8.8.1 tarieventabel)

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan?

Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Welke gegevens heeft de gemeente van u nodig?

Bij uw schriftelijke verzoek voor het wijzigen van een bestemmingsplan moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.