Bezoek uit het buitenland (garantstelling)

Als u bezoek krijgt uit het buitenland kan het zijn dat u een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aan moet vragen. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum.

Wat is een garantstelling? 

  • Door garantstelling zorgt u ervoor dat uw gast niet in de problemen komt als hij of zij de kosten van een verblijf in Nederland niet (meer) kan betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gast niet meer bij zijn geld kan. U bent dan samen verantwoordelijk voor de kosten van uw gast.
  • Logeert uw buitenlandse bezoek in uw huis? Dan heeft u een particuliere logiesverstrekking nodig.
  • De garantstelling geldt voor een verblijf van maximaal 3 maanden in Nederland.

Hoe vraag ik een garanstelling aan?

  • Voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie u logies wil verstrekken gebruikt u het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.
  • Voor een garantverklaring moet de gemeente uw handtekening legaliseren.
  • Vervolgens stuurt u het formulier (met een aantal documenten) naar uw gast in het buitenland.
  • Uw gast moet een visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat in het buitenland.

Wilt u voor meerdere personen garant staan?

Gebruik dan meerdere formulieren bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.

Waar vindt u meer informatie?

Een lijst met visumplichtige landen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Of kijk op de website van de IND

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier garantstelling en particuliere logiesverstrekking

Wat kost het?

Legalisatie van één handtekening of meerdere, opgenomen in één verklaring €8,60.

(artikel 5.3.1 van de actuele tarieventabel)