Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bezwaar en beroep

Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Er zijn verschillende mogelijkheden om daar iets aan te doen. Als eerste kunt u bezwaar maken tegen die beslissing. Dit kan nadat u een beschikking heeft ontvangen waarin de beslissing staat beschreven.

Wordt uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afgewezen? U kunt hier dan tegen in beroep gaan bij de Rechtbank.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

 • Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente en heeft u een beschikking ontvangen? U kunt tegen bijna iedere beslissing van de gemeente bezwaar maken.
 • In de beschikking die u ontvangt, leest of u bezwaar kunt maken.
 • Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U bezwaar dient u dus altijd schriftelijk in.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

 • uw naam en adres
 • de datum van het bezwaarschrift
 • de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de reden van het bezwaar
 • uw handtekening
 • zo mogelijk stuurt u een kopie mee van de beslissing

Binnen welke periode kunt u een bezwaarschrift indienen?

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen een beslissing.
 • Deze periode van zes weken gaat in vanaf de verzenddatum die op de beschikking staat.
 • Komt uw bezwaar na deze 6 weken binnen? U bent dan te laat. De gemeente neemt uw bezwaar niet meer in behandeling.

Waar stuurt u uw bezwaarschrift naar toe?

 • U dient het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat de beslissing neemt.
 • Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.
 • Soms is het de burgemeester of de gemeenteraad.
 • In de beschikking die u ontvangt staat waar u uw bezwaarschrift naar toe stuurt.

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw bezwaarschrift.

Wat houdt pre-mediation in?

 • De gemeente neemt contact op met de indiener van een bezwaar.
 • Door in gesprek te gaan probeert de gemeente om samen met de indiener een oplossing te vinden buiten de bezwarenprocedure om.
 • Leidt dit niet tot resultaat? De gemeente wint dan advies in bij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Uitgezonderd van deze adviesaanvraag zijn:

 • bezwaarschriften in het kader van de Wet Milieubeheer
 • bezwaarschriften tegen aanslagen van gemeentelijke belastingen

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

De voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat deze commissie op dinsdag 2 maart vanaf 17.15 uur in het Huis van de Gemeente bijeen zal komen. De hoorzitting gaat over de volgende bezwaarschriften:

 •  17:15 uur: Bezwaar tegen een besluit een planschade toe te kennen, waarbij de planschadeberekening van SAOZ is overgenomen.
 •  18:00 uur: Bezwaar tegen twee omgevingsvergunningen voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfshal en schuren op de locatie Lekdijk West 30 in Wijk bij Duurstede.
 •  18:30 uur: Bezwaar tegen een besluit waarbij een verzoek om handhaving is afgewezen voor de locatie Lekdijk West 32 in Wijk bij Duurstede.

Tijdens de hoorzitting kunnen de uitgenodigde belanghebbenden kort ingaan op het ingediende bezwaar. Vanwege de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte kunt u helaas niet als toeschouwer aanwezig zijn.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Formulieren & documenten