Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bezwaar en beroep

Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Er zijn verschillende mogelijkheden om daar iets aan te doen. Als eerste kunt u bezwaar maken tegen die beslissing. Dit kan nadat u een beschikking heeft ontvangen waarin de beslissing staat beschreven.

Wordt uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afgewezen? U kunt hier dan tegen in beroep gaan bij de Rechtbank.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

 • Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente en heeft u een beschikking ontvangen? U kunt tegen bijna iedere beslissing van de gemeente bezwaar maken.
 • In de beschikking die u ontvangt, leest of u bezwaar kunt maken.
 • Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U bezwaar dient u dus altijd schriftelijk in.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

 • uw naam en adres
 • de datum van het bezwaarschrift
 • de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de reden van het bezwaar
 • uw handtekening
 • zo mogelijk stuurt u een kopie mee van de beslissing

Binnen welke periode kunt u een bezwaarschrift indienen?

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen een beslissing.
 • Deze periode van zes weken gaat in vanaf de verzenddatum die op de beschikking staat.
 • Komt uw bezwaar na deze 6 weken binnen? U bent dan te laat. De gemeente neemt uw bezwaar niet meer in behandeling.

Waar stuurt u uw bezwaarschrift naar toe?

 • U dient het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat de beslissing neemt.
 • Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.
 • Soms is het de burgemeester of de gemeenteraad.
 • In de beschikking die u ontvangt staat waar u uw bezwaarschrift naar toe stuurt.

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw bezwaarschrift.

Wat houdt pre-mediation in?

 • De gemeente neemt contact op met de indiener van een bezwaar.
 • Door in gesprek te gaan probeert de gemeente om samen met de indiener een oplossing te vinden buiten de bezwarenprocedure om.
 • Leidt dit niet tot resultaat? De gemeente wint dan advies in bij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Uitgezonderd van deze adviesaanvraag zijn:

 • bezwaarschriften in het kader van de Wet Milieubeheer
 • bezwaarschriften tegen aanslagen van gemeentelijke belastingen

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

De hoorzitting van 8 september 2020 gaat niet door.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Formulieren & documenten