Bijstand, uitkeringsfraude

De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert de bijstandsregeling voor de gemeente uit. Voor informatie kunt u terecht bij de RSD. (Let op: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden). Voor uitkeringsfraude kunt u een flinke boete krijgen. U moet de uitkering terugbetalen die u onterecht heeft ontvangen. Dit is niet alleen bij een bijstandsuitkering. Dit geldt voor alle uitkeringen en de kinderopvangtoeslag.

Geef veranderingen op tijd door

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit bij de Regionale Sociale Dienst. Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.

Wanneer start de RSD een fraudeonderzoek?

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? U moet al het geld dat u teveel heeft gehad, terugbetalen. Ook krijgt u een boete die even hoog is als het bedrag dat u terug moet betalen. Fraudeert u binnen 5 jaar opnieuw? Dan wordt de boete nog hoger.

Voorbeelden van uitkeringsfraude

 • Niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft.
 • Niet doorgeven dat u gevangen zit.
 • Niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating).
 • Een vals adres opgeven.

Hoe werkt een fraudeonderzoek?

 • De RSD verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
 • De RSD komt op huisbezoek.
 • De RSD start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de RSD onder andere op uw adres of de informatie klopt.

Denkt de RSD dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.

Iedereen kan uitkeringsfraude melden, ook instanties zelf. U mag de fraude ook anoniem melden.

Uitkeringsfraude melden

Wanneer u uitkeringsfraude meldt, moet u gegevens over de fraude geven. Denk aan:

 • adressen
 • werktijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie woont de verdachte samen.

U kunt fraude altijd melden. Gaat het over iets uit het verleden? Dan is de fraude moeilijk te bewijzen. Toch kan de RSD ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Meer informatie over de rechten en plichten van een bijstandsuitkering vindt u op de:

Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer: 0800-7000