Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert deze regeling voor de gemeente uit. Voor informatie kunt u terecht bij de RSD. Let op: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u misschien ondersteuning krijgen. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Wat zijn de voorwaarden?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.
 • U besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • bankafschriften
 • huurcontract
 • bewijs van vermogen
 • een bedrijfsplan

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Meer informatie vindt u op de:

Wat kost het?

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 193.089 (tarief 2016). De lening moet u binnen 10 jaar terugbetalen. Hier moet u rente over betalen. In bepaalde gevallen kan de uitkering ook worden omgezet in een gift.