Bodemkwaliteitskaart

In 8 mei 2012 is de Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De nota is een samenwerkingproject tussen de gemeente Bunnik, De Bilt, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede en Zeist. De nota en de kaart maken het toepassen van grond in deze regio mogelijk.

Wat zijn de belangrijkste regels voor het hergebruiken van grond binnen de regio zijn?

De belangrijkste regels voor het hergebruiken van grond binnen de regio zijn:

  • de locatie waar grond vrijkomt is niet verdacht (een voormalige of huidige boomgaard is verdacht, zie kaart boomgaarden);
  • de kwaliteit van de grond die vrijkomt (zie ontgravingskaart) voldoet aan de toepassingseis (zie toepassingskaart);
  • de toepassing moet altijd worden gemeld bij het landelijke meldpunt bodemkwaliteit.

Via de bodemkwaliteitskaart Regio Zuidoost Utrecht zijn de kaarten te bekijken.

Heeft u vragen?

Bij vragen over hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen, neem contact op met de gemeente. De melding doet u minimaal 5 werkdagen vooraf bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.