Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

U kunt starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.

Op de website van het omgevingsloket online (OLO) ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wat doet de inspecteur?

De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Ook controleert de inspecteur op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Hoe moet ik melden bij de gemeente?

Geef uiterlijk één dag voor dat u begint met de bouw of verbouwing bericht aan de gemeente. Dit kan via info@wijkbijduurstede.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Op de website van het omgevingsloket online (OLO) ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.