Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

1.Vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren.

 • Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.
 • Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. Meer hierover vindt u bij 'Bouw en verbouw, vergunningvrij'. 

2. Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.

3. Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is nodig in deze gevallen:

 • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;
 • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen;
 • bij een monument. Meer hierover vindt u bij 'Monument, aanwijzing en vergunning';
 • als het gebouw een dagverblijf wordt voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid.

Wat kost het?

 • Indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen: 2,53% van de bouwkosten, met een minimum van: € 109.
 • Indien de bouwkosten € 500.000 tot €5.000.000,- bedragen: € 12.650 vermeerderd met 2,23% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaan.
 • Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen: € 113.000 vermeerderd met 1,87% van het bedrag die waarmee bouwkosten € 5.000.000 te boven gaan, met een maximum van: € 171.350.

(artikel 8.3.1. tarieventabel)

Wat heb ik nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen?

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u één of meer tekeningen nodig. Daarop laat u zien:

 • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen
 • de lengte- en dwarsdoorsneden
 • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • een tekening van hoe het er nu uit ziet
 • hoe het bouwwerk eruit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen)
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100 m² of groter? Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag.

U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Zorg ervoor dat de bestanden niet verder aangepast kunnen worden ('alleen lezen' of read only).

Waar vraag ik de omgevingsvergunning aan?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Wilt u zeker weten of u een vergunning moet aanvragen? Doe dan op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck.

Wanneer ontvang ik de beslissing?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning (reguliere procedure) krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

 1. Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 2. Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Onlineformulieren