Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bouw en verbouw, vergunningvrij

Om te bouwen of te verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Wanneer hoef ik geen omgevingsvergunning aan te vragen?

Soms hoeft u, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, geen omgevingsvergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

 • bij gewoon onderhoud van een bouwwerk
 • bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning
 • bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken
 • bij een dakraam
 • bij zonnepanelen op het dak
 • bij een nieuw kozijn of nieuw gevelpaneel in de achtergevel van een woning
 • bij een erf- of perceelafscheiding
 • bij een inpandige verbouwing
 • bij het stuken van een woning.

Hebben de bouwplannen betrekking op een monument of ligt het bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan is de kans groot dat u niet vergunningvrij kan bouwen. U heeft dan alsnog een omgevingsvergunning nodig.

Check of u een omgevingsvergunning nodig hebt

Wij raden u in alle gevallen aan om te checken of u uw bouwproject zonder omgevingsvergunning kunt starten. Op het Omgevingsloket online kunt u de check doen. Mocht u er niet uitkomen, dan raden wij u aan om het aan de gemeente te vragen. Maak hiervoor een afspraak met team bouwen.

Als u denkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben, kijk dan bij het product 'Bouw en verbouw, omgevingsvergunning' voor meer informatie.

Heeft u bouw- of verbouwingsplannen voor een monument? Lees voor meer informatie 'Monument, aanwijzing en vergunning'.

Regels waar u zich aan moet houden

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

 • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
 • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.