Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bouw en verbouw, welstandsadvies

Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, dan wordt uw bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. Zij beoordeelt of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dat wil zeggen of een bouwplan past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria die zijn vastgelegd in de Welstandsnota. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.Wat kost het?

Voor dit product worden leges in rekening gebracht. Het tarief bestaat uit de kosten van het externe advies van de welstandscommissie.

Vooroverleg welstandsadvies

Het is ook mogelijk om in het voorstadium (dus voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt) een welstandsadvies te vragen. Het voordeel hiervan is dat u in een vroeg stadium met de welstandscommissie kan overleggen over uw bouwplannen. Zo nodig kunt u uw bouwplannen dan aanpassen.

Niet altijd welstandsadvies nodig

In de Welstandsnota zijn een aantal gebieden binnen de gemeente Wijk bij Duurstede aangewezen als welstandsvrij gebied. In dat geval is geen welstandsadvies vereist.

Verder heeft u niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. In dat geval is dus ook geen welstandsadvies vereist. Lees hierover meer in de tekst: 'Bouw en verbouw, omgevingsvergunning' en ‘Bouw en verbouw, vergunningvrij’.

Voorwaarden voor het aanvragen van een welstandsadvies

Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • De aanvraag is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt echter niet voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken.
  • Om een welstandsadvies aan te vragen, heeft u een bouwplan nodig.

Informatie over bezwaar en beroep indienen

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie, in het kader van een vooroverleg, geen bezwaar maken. Tegen een advies van de welstandscommissie, in het kader van een besluit op de omgevingsvergunningaanvraag, kunt u wel bezwaar maken.