Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Collectieve festiviteiten

Als u een festiviteit organiseert moet u zich houden aan geluidsnormen. Deze geluidsnormen zijn vastgelegd in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit). Als u verwacht dat u de geluidsnormen gaat overschrijden, dan moet u normaal gesproken een kennisgeving incidentele festiviteit indienen bij de gemeente.

Toestemming collectief geregeld voor aantal festiviteiten

Er zijn echter ieder jaar dagen waarop een groot aantal festiviteiten wordt georganiseerd (denk aan Carnaval en Koningsdag). Dit worden collectieve festiviteiten genoemd. Omdat niet alleen u, maar een groot aantal organisatoren hierbij over de geluidsnormen verwacht te gaan, heeft de gemeente de toestemming hiervoor collectief geregeld. U hoeft dan geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen bij de gemeente.

Collectieve festiviteiten 2019

Het college heeft een aantal festiviteiten aangewezen als collectieve festiviteiten. Tijdens deze festiviteiten wordt aan horecaondernemers de mogelijkheid geboden om af te wijken van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

In dit Activiteitenbesluit staan geluidsnormen waaraan ze in hun horecabedrijven (binnen en op de terrassen) moeten voldoen. Ze mogen afwijken van deze normen tijdens de volgende festiviteiten:

  • Carnaval - 2 maart 2019
  • Koningsdag - 27 april 2019
  • Kleurrijk Wijk - 7 september 2019

Wat zijn de regels voor openingstijden en geluidsnormen?

Tijdens deze festiviteiten geldt dat:

  • De eindtijd voor muziekgeluid in een pand gelijk is aan de sluitingstijden zoals opgenomen in artikel 2.29 Algemene plaatselijke verordening.
  • De geluidsnorm is vastgesteld op 80 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

Check of u aanvullende vergunningen nodig heeft

Let op: organiseert u een festiviteit, dan heeft u misschien nog meer vergunningen nodig, bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning. De regeling collectieve festiviteiten voorziet hier niet in, u moet dit nog zelf regelen.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar info@wijkbijduurstede.nl ter attentie van het team Economie.