Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

De gemeente moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing.

Heeft de gemeente niet op tijd reageert? U kunt recht hebben op een dwangsom.

Wat is een dwangsom?

 • Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen.
 • De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen.
 • De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag.
 • De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag.
 • De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1260.

Wat is de procedure?

 • Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing, moet u dit zelf melden. Dit doet u schriftelijk. U kunt hiervoor het formulier van de Rijksoverheid gebruiken. Het is niet mogelijk om dit per mail of fax in te dienen.
 • De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen.
 • Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.
 • Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

Wanneer heeft u geen recht op een dwangsom?

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

 • Als de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld.
 • Als de aanvrager geen betrokkene is.
 • Als de aanvraag niet volledig is.

Bezwaar en beroep

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen op Rijksoverheid.nl

Formulier

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen