Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Een verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen binnen de gemeente of komt u in onze gemeente wonen? Geef dan uw nieuwe adres aan ons door. Zorg er voor dat de verhuizing uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum bij ons binnen is. Geeft u de verhuizing te laat door? De gemeente kan u dan een boete geven.

Bekijk de uitleganimatie op YouTube

Wie mag de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners die samenwonen.
 • Ouders en meerderjarige kinderen die samenwonen.
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
 • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Wat is belangrijk bij het doorgeven van een verhuizing?

 • Gaat u samenwonen bij uw partner die al op het adres woont? U heeft toestemming nodig van uw partner.
 • Gaat u weer bij uw ouders wonen? U heeft toestemming nodig van een van uw ouders.
 • Gaat u bij iemand anders inwonen? U heeft toestemming nodig van de hoofdbewoner.
 • Het toestemmingsformulier vindt u onder het kopje formulieren & documenten. Let op: naast het toestemmingsformulier moet ook altijd een aangifte van verhuizing worden gedaan.
 • Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U moet dan beiden zelf de verhuizing doorgeven. (Let op: een samenlevingscontract is niet voldoende om voor uw partner de verhuizing door te geven).
 • U kunt uw verhuizing digitaal aan ons doorgeven. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
 • Heeft u geen DigiD? Geef dan uw verhuizing door aan de balie van het Huis van de Gemeente. Neem dan ook een geldig identiteitsbewijs mee. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Verhuist u naar het buitenland?

 • U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente.
 • U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.
 • Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.
 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP), zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Kijk voor meer informatie op de pagina: Vertrek naar het buitenland (emigreren).

Komt u vanuit het buitenland in onze gemeente wonen?

 • Als u in Nederland komt wonen, moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven bij een gemeente.
 • U maakt eerst telefonisch een afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met telefoonnummer: 0343-595595
 • U dient zich persoonlijk in te schrijven. Komt u met uw gezin hier wonen, dan moeten alle gezinsleden bij de inschrijving aanwezig zijn.
 • De medewerker geeft aan u door welke documenten u nodig precies nodig heeft om u in te kunnen schrijven.

Kijk voor meer informatie op de pagina: (her)vestiging vanuit het buitenland.

Formulieren & documenten