Evenementen in de gemeente Wijk bij Duurstede

Bent u op zoek naar tips over evenementen in deze gemeente? Wilt u graag weten hoe laat een bepaald evenement begint? U vindt alle informatie over evenementen op de website van VVV Kromme Rijnstreek.


Een evenement organiseren, melding en vergunning

Als u een evenement wilt organiseren dat toegankelijk is voor publiek, moet u een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld voor een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Voor een straatfeest, buurtbarbecue of klein evenement hoeft u meestal alleen een melding te doen bij de gemeente. Een klein evenement is een activiteit met maximaal 200 bezoekers dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen. Dit kan bij de gemeente via een email naar info@wijkbijduurstede.nl of via een brief.

Als tijdens een evenement meer dan 50 mensen tegelijkertijd in een gebouw aanwezig zijn, moet voor dat gebouw ook een melding brandveilig gebruik zijn gedaan. Een melding brandveilig gebruik van een gebouw kunt u indienen via de website van het Omgevingsloket.

Een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden is te vinden in de geldende Algemene Plaatselijke Verordening.

Melding straatfeest of buurtbarbecue

Deze melding kan alleen gebruikt worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er komen maximaal 50 personen en het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 24.00 uur.
 • Er wordt geen muziek gedraaid voor 9.00 uur en na 24.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, het (brom)fietspad of een parkeerplaats van een doorgaande weg.
 • Er wordt gezorgd dat het verkeer en de hulpdiensten geen belemmeringen ondervinden van het evenement.
 • Er mogen uitsluitend kleine objecten met een oppervlakte van 2m2 per object worden geplaatst.

Een volledige melding moet 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente via het formulier melding straatfeest/buurtbarbecue zijn ingediend.

Melding klein evenement

Deze melding kan alleen gebruikt worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen (piekmoment).
 • Er wordt geen tent geplaatst die door meer dan 50 personen zal worden gebruikt.
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag en vindt plaats tussen 07.00 en 21.00 uur.
 • Het geluidsniveau blijft beneden 65 dBA, gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van derden (achtergrondmuziek).
 • Er wordt geen alcohol verkocht zonder ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
 • Er wordt geen kampvuur gemaakt.
 • Er wordt geen vuurwerk afgestoken.
 • Er worden behalve eventuele tenten slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.

Een volledige melding moet 4 weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente via het formulier melding klein evenement zijn ingediend.

Een melding van een klein evenement is gratis. Soms moet voor een evenement een weg worden afgezet of komt tijdelijk een aantal parkeerplaatsen te vervallen. De gemeente moet dan een verkeersmaatregel nemen.

Voorschriften klein evenement

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht vindt u in het pdf-bestand onderaan deze webpagina.

Aanvraag evenementenvergunning

Als u een evenement met publiek organiseert dat niet voldoet aan de voorwaarden voor de meldingsplicht (zie melding straatfeest, buurtbarbecue of klein evenement), heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Een volledige aanvraag voor een evenementenvergunning moet tenminste 8 weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente zijn ingediend. Wilt u volgend jaar pas een nieuw groot evenement organiseren? Dan dient u hiervoor uiterlijk 15 november het aanmeldingsformulier 'nieuw evenement' in te vullen.

Houdt u er rekening mee dat deze evenementen in december worden vastgesteld door B&W voor het gehele daaropvolgende jaar. U kunt het formulier voor een evenementenvergunning opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 0343-595 641 of via email info@wijkbijduurstede.nl.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Online formulieren

Melding straatfeest of buurtbarbecue

Melding klein evenement


Formulieren & documenten