Exploitatievergunning horeca-inrichting

Op grond van artikel 2.35 van de APV Wijk bij Duurstede moet elke horeca-inrichting een vergunning hebben om de inrichting als zodanig te exploiteren.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een exploitatievergunning horeca-inrichting?

Het bestemmingsplan moet het mogelijk maken op de betreffende locatie een horecagelegenheid te vestigen.

Als het bestemmingsplan een horecagelegenheid mogelijk maakt, wordt getoetst of de horeca-inrichting de woon- en leefomstandigheden in de straat niet negatief/ontoelaatbaar beïnvloedt in het kader van de openbare orde. Als dat niet het geval is, dan kan de exploitatievergunning verstrekt worden.

Als in de horecagelegenheid ook alcoholische dranken geschonken worden, is ook een drank- en horecavergunning nodig. Wanneer bij de horecagelegenheid ook een terras gesitueerd wordt op gemeentegrond, dan is ook een terrasvergunning nodig.

Wat heeft de gemeente van u nodig?

  • kopie van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart (voor- en achterzijde) waaruit rechtmatig verblijf in Nederland blijkt.
  • kopie inschrijfbewijs Kamer van Koophandel die niet ouder is dan 3 maanden.
  • situatietekening.
  • plattegrond van het pand.
  • koop/huurovereenkomst.
  • arbeidsovereenkomst leidinggevende.

Wat kost het?

het in behandeling nemen van een aanvraag van een exploitatievergunning: € 76,10

(artikel 11.6.2 van de actuele tarieventabel)