Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen

Heeft u een ziekte of handicap, waardoor u met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Er zijn 2 soorten parkeerkaarten: de bestuurderskaart en de passagierskaart. Daarnaast is er een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Wat kost het?

 • (duplicaat) gehandicaptenparkeerkaart € 65,55
 • Medische keuring € 125,- (indien keuring vereist is)

(artikel 9.5 van de actuele tarieventabel behorende bij de legesverordening)

Wanneer kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

 • U heeft als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (langer dan zes maanden)
 • en u bent met de gebruikelijke loophulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld krukken, wandelstok of rollator) niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aan, dan geldt een extra voorwaarde:

 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder (u kunt niet worden afgezet en wachten terwijl de bestuurder de auto ergens anders parkeert).
 • Het is ook mogelijk om een passagierskaart aan te vragen voor uw kind.

Vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart voor de eerste keer aan?

 • Neem contact op met Loket Wijk voor het maken van een afspraak. De keuringsarts bekijkt dan of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U ontvangt van Loket Wijk de beschikking waarna de gemeente u de gehandicaptenparkeerkaart toestuurt als u hiervoor in aanmerking komt.

Moet uw gehandicaptenparkeerkaart worden verlengd?

 • De gemeente stuurt u een brief en een aanvraagformulier voor de verlening toe.
 • Voldoet u nog steeds aan de voorwaarde dan is een medische keuring niet nodig.
 • Is uw situatie veranderd, dan moet u opnieuw gekeurd worden.
 • Is uw oude kaart door uw vorige gemeente afgegeven, dan adviseren wij u om uw dossier in die gemeente op te vragen.

Wat is er nodig om een aanvraag te doen?

 • U heeft een medische verklaring nodig.
 • Gaat het om een eerste aanvraag, dan maakt u een afspraak met Loket Wijk.
 • Moet uw kaart worden verlengd, dan hoeft u misschien niet gekeurd te worden. De gemeente laat u dit weten.
 • Vraagt u een bestuurderskaart aan en u bestuurt zelf het voertuig, dan heeft u ook een kopie van uw rijbewijs nodig.
 • Vraagt u een passagierskaart aan, dan heeft u een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig.
 • Een ingevuld aanvraagformulier.
 • 2 gelijke en duidelijke pasfoto's.

Wie mag gebruik maken van de gehandicaptenparkeerkaart?

 • De gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden. U mag er alleen gebruik van maken.
 • De gehandicaptenparkeerkaart staat niet op kenteken en kan dus in verschillende auto's worden gebruikt, zolang u van die auto gebruik maakt.

Hoe lang is een gehandicaptenparkeerkaart geldig?

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Als de keuringsarts van mening is dat u in aanmerking komt voor minder dan 5 jaar, dan wordt dit vermeld op de gehandicaptenparkeerkaart.

Waar mag u met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren?

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding.

In welke landen is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?

Als u in Nederland een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, krijgt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in alle landen van de Europese Unie (EU). De kaart is ook geldig in sommige andere Europese landen.

Ieder land heeft zijn eigen regels en voorwaarden voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart. U moet zich houden aan de regels die gelden in het land waar u parkeert.

Wat moet u doen als uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt is?

 • U meldt dit bij de gemeente.
 • U vult een verklaring van vermissing in.
 • U ontvangt direct een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.
 • Neem hiervoor wel een nieuwe pasfoto mee.

Bezwaar en beroep

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.