Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Geheimhouding persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven.


Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven?

  • u kunt met het digitale formulier de gemeente vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. u heeft hiervoor uw DigiD nodig.u
  • u hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven.

U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Voor het stopzetten van de geheimhouding kunt u ook gebruikmaken van hetzelfde digitale formulier.

Voor wie kunt u geheimhouding aanvragen?

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente?

U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Wanneer moet de gemeente uw persoonsgegeven toch doorgeven?

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Waar vindt u meer informatie?

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wie krijgt mijn gegevens.