Geluidsniveau en werktijden bij bouwen en slopen, ontheffing

Als u bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Geluidsniveaus bij bouw- of sloopwerkzaamheden

Bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag u alleen uitvoeren op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Er geldt een maximaal aantal dagen waarop u dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

  • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen
  • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
  • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
  • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen

Voorwaarden voor de ontheffing

De voorwaarden voor de ontheffing zijn:

  • U gebruikt de stilste techniek.
  • U kiest voor een werkwijze die de geluidshinder zo kort mogelijk laat duren, met name ’s avonds en ’s nachts.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Hoe lang duurt de beslissing en kan ik bezwaar maken?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u in het
Bouwbesluit 2012 op overheid.nl.

Wat kost het?

het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing: € 88.85

(artikel 8.10 van de tarieventabel)