Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Het kappen van bomen

U heeft geen vergunning nodig voor het kappen van een boom in uw eigen tuin, als u binnen de bebouwde kom van Cothen, Langbroek of Wijk bij Duurstede woont. Behalve wanneer u een beschermde boom in de tuin heeft staan!

Voor het kappen van een boom in uw tuin heeft u een omgevingsvergunning nodig wanneer u in het buitengebied, in het centrum van Wijk bij Duurstede of in een park woont.

Wat kost het?

Een kapvergunning kost € 112,65.

Particuliere bomen

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een streekeigen boom in uw tuin, als u woont:

  • buiten de bebouwde kom
  • in het centrum van wijk bij Duurstede
  • in een park (aan een park of groenstrook is vergunningsvrij binnen de bebouwde kom)

Inheemse streekeigen bomen zijn: beuk, es, els en knot-els, gewone esdoorn, haagbeuk, hoogstamfruitbomen, iep, inlandse eik, knotwilg, lindeboom en leilinde, paardenkastanje, tamme kastanje, noot en zoete kers. U heeft ook een omgevingsvergunning nodig voor het weghalen van houtsingels, hagen en struiken.

De gele gebieden op de kaart zijn binnen de gemeentelijke APV vergunningvrij; wel kan hier andere beschermde wet- en regelgeving van toepassing zijn zoals Boswet, provinciale verordening of bestemmingsplan.

Beschermde bomen

Deze lijst vindt u onderaan deze webpagina bij Formulieren en documenten.

Gemeentebomen

Wanneer er gemeentebomen gekapt gaan worden, dan wordt dit gemeld op de gemeentelijke website. Heeft u een verzoek of vraag met betrekking tot een gemeenteboom, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0343-595 595. Een actuele kaplijst kunt u opvragen bij de gemeente via het contactformulier op de website.

Waar kan ik een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom?

Als voor het kappen van een boom toch toestemming noodzakelijk is, moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze kan aangevraagd worden via de landelijke website van het Omgevingsloket.

_

Formulieren & documenten