Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

(her)vestiging vanuit het buitenland

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente.

Wat heeft u nodig om u in te schrijven?

Om u (voor het eerst) in te schrijven, heeft de gemeente van u nodig:

 •    een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 •    een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 •    een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
 •    bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 •    als u uit Aruba, CuraƧao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht

 eventueel de volgende akten:

 •  een huwelijks- of een echtscheidingsakte
 •  een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
 •  geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Hoe moet u zicht inschrijven?

 • U maakt eerst telefonisch een afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met telefoonnummer: 0343-595595
 • U dient zich persoonlijk in te schrijven. Komt u met uw gezin hier wonen, dan moeten alle gezinsleden bij de inschrijving aanwezig zijn.
 • De medewerker geeft aan u door welke documenten u nodig precies nodig heeft om u in te kunnen schrijven.

Wanneer moet u zich inschrijven?

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Doet dit niet dan kan de gemeente u een boete opleggen.


Waar vindt u meer informatie?

Informatie over inschrijving in de basisregistratie personen (BRP)