Inburgeren

Als u in Nederland woont, de Nederlandse taal niet goed spreekt en begrijpt, en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. U kunt hiervoor een inburgeringscursus volgen. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.

Informatie over het inburgeringsdiploma

U zoekt zelf uit waar u een cursus wilt volgen. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven. U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Lukt het niet om het examen te halen?

Dan kunt u vragen of u het examen niet hoeft te maken. Lees meer bij 'Inburgeringsplicht, ontheffing'.

Als u moet inburgeren, kunt u met vragen telefonisch of via internet terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? En is uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 afgegeven? Dan valt u nog onder de oude regels. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.

Uitvoerende instantie

DUO - inburgeren

Postbus 764

9700 AT Groningen

Telefoonnummer: 050-599 96 00

Website DUO


Meer informatie vindt u op de
website van DUO en de website van de Regionale Sociale Dienst.