Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Inburgeren

Participatieverklaring verplicht onderdeel inburgering

Komt u van buiten de Europese Unie voor langere tijd in Nederland wonen? U bent inburgeringsplichtig en moet inburgeren. Tijdens het inburgeren leert u de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen. De afspraken over de inburgering zijn vastgelegd in de Wet Inburgering. U moet binnen één jaar een Participatieverklaringstraject (PVT) volgen en de Participatieverklaring tekenen.

 

Wat kost het?

Voor de meeste nieuwkomers is het traject gratis te volgen. Een specifieke groep inburgeringsplichtigen moet het traject zelf betalen. Zij ontvangen daarover bericht.

Hoe gaat het participatieverklaringstraject (PVT) in z’n werk?

 • DUO stuurt de inburgeringsplichtige de noodzakelijke informatie.
 • De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert de administratie van het PVT voor de gemeente uit.
 • NVA centrum voor integratie en participatie organiseert de cursussen en het ondertekenen van de Participatieverklaring. De inburgeringsplichtige ontvangt van de NVA de uitnodiging om deel te nemen aan het PVT.                           

Participatieverklaringstraject (PVT)

Het PVT bestaat uit:

 • een cursus met een uitleg van de Nederlandse kernwaarden
 • het ondertekenen van de Participatieverklaring.

De Nederlandse kernwaarden zijn

 • vrijheid
 • gelijkwaardigheid
 • solidariteit
 • participatie.

Het doel van het PVT is dat nieuwkomers in aanraking komen met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. De hele inburgering duurt drie jaar. Het PVT wordt gedaan in het eerste jaar van de inburgeringstermijn.

Participatieverklaring

Met het ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat:

 • hij de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent en respecteert;
 • hij actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving;
 • hij er op rekent dat medeburgers hem daarvoor de ruimte geven.

Waar vindt u meer informatie?