Inburgeren

Participatieverklaring verplicht onderdeel inburgering

Op 1 oktober 2017 is de Wet Inburgering gewijzigd. Wie van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen, moet inburgeren. Een inburgeringsplichtige leert daarvoor de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen. De afspraken over inburgering zijn vastgelegd in de Wet Inburgering. De inburgeringsplichtige moet binnen een jaar een Participatieverklaringstraject (PVT) volgen en de Participatieverklaring tekenen.

 

Wat kost het?

Voor de meeste migranten is het traject kosteloos te volgen. Een specifieke groep inburgeringsplichtigen moet het traject zelf bekostigen. Zij ontvangen daarover bericht.

Hoe gaat het participatieverklaringstraject (PVT) in z’n werk?

  • DUO stuurt de inburgeringsplichtige de noodzakelijke informatie.
  • De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) voert de administratie van het PVT voor de gemeente uit.
  • NVA centrum voor integratie en participatie, organiseert de workshops en het ondertekenen van de Participatieverklaring. De inburgeringsplichtige ontvangt van NVA de uitnodiging om deel te nemen aan het PVT.                           

Participatieverklaringstraject (PVT)

Het Participatieverklaringstraject bestaat uit een workshop van één of meer dagdelen met een introductie op de Nederlandse kernwaarden en het ondertekenen van de Participatieverklaring. De Nederlandse kernwaarden zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Het doel van het Participatieverklaringstraject is dat nieuwkomers in aanraking komen met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. De hele inburgering duurt drie jaar. Het Participatieverklaringstraject wordt gedaan in het eerste jaar van de inburgeringstermijn.

Participatieverklaring

Met het ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat hij de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent en respecteert. Ook verklaart hij dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving. En dat hij er op rekent dat medeburgers hem daarvoor de ruimte geven.


Waar vindt u meer informatie?