Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kadastrale gegevens

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen.

Welke gegevens vindt u in het register van het kadaster?

Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland, heide)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Wat neemt u mee bij een aanvraag?

  •  een adres, of
  • een kadastraal perceelaanduiding.

Meer informatie vindt u op de
website van het Kadaster.