Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Wilt u (horecabedrijf) een festiviteit organiseren waarbij u verwacht dat u niet aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit kunt voldoen, dan meldt u dat bij de gemeente. U kunt dan een ontheffing krijgen om maximaal 4 keer per jaar een festiviteit te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden verruimd. Een voorbeeld van een dergelijk evenement is een optreden met live muziek.

Wat kost het?

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe kan in een kennisgeving indien bij de gemeente?

U kunt een kennisgeving indienen door het kennisgevingsformulier te sturen naar info@wijkbijduurstede.nl. U vindt dit formulier onderaan deze webpagina bij Formulieren & documenten.

De gemeente moet de melding minimaal vier weken voor de festiviteit hebben ontvangen.

Wat is de indieningstermijn?

Als u tegelijk met de kennisgeving incidentele festiviteit een evenementenvergunning aanvraagt, geldt voor de kennisgeving voor de incidentele festiviteit dezelfde indieningstermijn als voor de evenementenvergunning. Deze termijn is acht weken.

Formulieren & documenten