Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Klacht over de gemeente

De gemeente heeft heel veel contacten met inwoners, bedrijven en instanties. Soms gaat daarbij iets mis en ontstaat er ontevredenheid over de wijze waarop een individuele ambtenaar of bestuurder heeft gehandeld. De gemeente wil haar fouten graag herstellen en van haar fouten leren. Zo kan zij haar dienstverlening verbeteren. Daarom heeft de gemeente een klachtenregeling. Op basis hiervan kan iedereen een klacht indienen, die niet tevreden is over de behandeling van zijn/haar vraag, melding of brief. Dit kan bij de gemeentelijke klachtencoördinator.

De klachtenregeling geldt niet voor onvrede over formele besluiten van het gemeentebestuur. Als wordt geklaagd over de inhoud van een beslissing, dan is er sprake van een bezwaar op een genomen besluit. U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Heeft u een klacht over gemeentelijk handelen?

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u bent behandeld door een gemeentelijk ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@wijkbijduurstede.nl. Vermeldt u hier dan bij dat het om een klacht gaat. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator via het algemene telefoonnummer 0343-595595.

De klachtencoördinator streeft naar een snelle klachtafhandeling. Soms is uitgebreid onderzoek nodig en gaat er meer tijd zitten in het komen tot een oordeel over de klacht en in de bijbehorende inhoudelijke reactie. Doorgaans handelt de klachtencoördinator binnen zes weken uw klacht af.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is behandeld?

Heeft de klachtbehandeling door de gemeente voor u niet tot tevredenheid geleid, dan heeft u het recht om zich te richten tot de ombudsman. De gemeente Wijk bij Duurstede is net als alle omliggende gemeenten aangesloten bij de Nationale ombudsman. Deze geeft een onafhankelijk oordeel over de wijze waarop de klacht door de gemeente s behandeld en afgedaan. De ombudsman heeft dus pas een taak als de gemeente eerst de kans heeft gehad om uw zaak recht te zetten. U kunt de Nationale ombudsman bereiken via telefoonnummer 0800-3355555.

Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.