Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning.

Wat kost het?

het in behandeling nemen van vergunningsaanvraag € 73,05.

(artikel 11.3.1 actuele tarieventabel)

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergunning?

 • Het doel van de actie is van algemeen nut is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan wordt besteed.
 • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.
 • Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Wat heb ik nodig voor een aanvraag van een vergunning voor het organiseren van een loterij?

 • de locatie waar u de loterij houdt
 • wanneer u de loterij houdt
 • de reden waarom u de loterij houdt
 • om hoeveel loten u wilt verkopen
 • wat het prijzengeld is en de geldwaarde van de hoogste prijs

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar vind ik meer informatie?