Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Wat kost het?

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Wanneer kan uw kind in aanmerkingen komen voor leerlingenvervoer?

De voorwaarden zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind

Probeer wel eerst na te gaan of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Wat heeft u nodig om leerlingenvervoer aan te vragen?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • het burgerservicenummer van uw kind
 • uw bankrekeningnummer
 • uw loonstrookje of IB60-formulier (inkomensverklaring)
 • informatie over uw gezinssamenstelling
 • het adres van de school
 • de reisduur met het openbaar vervoer
 • de afstand van de woning naar school 

Wat is de procedure?

 • U doet de aanvraag bij de gemeente.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 Bezwaar en beroep

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.