Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

(Markt)Standplaatsvergunning

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente controleert dan of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. U kunt bovendien ook op een wachtlijst geplaatst worden.

Wat kost het?

 • Een dag € 152,-
 • Een week € 166,-
 • Een maand € 179,-
 • Een jaar € 192,-

(artikel 3.2.1. tarieventabel)

Indien één of meer voorwerpen zich op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond bevinden, wordt er precariobelasting geheven op grond van artikel 5 van de tarieventabel behorende bij de actuele Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting.

Voor het plaatsen van een informatiestand, anders dan voor de wekelijkse markt, per kraam of verkoopwagen:

 • per dag € 17,10.
 • per maand, voor 1 dag per week € 57,-
 • per maand, voor meer dan 1 dag per week € 114,-
 • per jaar, voor 1 dag per week € 569,-
 • per jaar, voor meer dan 1 dag per week € 1.134,--

(artikel 5 tarieventabel precariobelasting)

Wat heb ik nodig om een standplaats op de weekmarkt aan te vragen?

U heeft nodig:

 •    een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 •    een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Mag ik een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen of om reclame te maken?

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te plaatsen. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Welke gegevens moeten worden vermeld in de aanvraag voor een standplaatsvergunning?

In de aanvraag moet komen te staan:

 • wat u er wilt doen;
 • hoeveel ruimte u nodig heeft;
 • waarom u het wilt doen.

Waar let de gemeente op bij het beoordelen van mijn aanvraag voor een standplaatsvergunning?

De gemeente kijkt onder andere naar:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • de mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Bent u het niet eens met ons besluit?

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.