Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Milieuklachten

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is uw gemeentelijk aanspreekpunt voor handhaving op milieugebied voor bedrijven, waaronder de behandeling van milieuklachten. Hierbij kunt u denken aan klachten die betrekking hebben op de milieuaspecten van een bedrijf (inclusief evenementen) dan wel betrekking hebben op bodem, lucht en geluid.

Hoe kunt u de ODRU bereiken?

Klachten kunt u tijdens kantooruren melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Voor een snelle aanpak adviseren wij u dringende klachten telefonisch te melden. Tijdens kantooruren is een ambtenaar van het team Integraal Toezicht & Handhaving te bereiken via telefoonnummer 088-022 50 00. U kunt uw klacht ook per mail sturen naar klachten@odru.nl

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Milieuklachtentelefoon van de Provincie Utrecht, telefoonnummer 0800-225510. Dit nummer is 24 uur, zeven dagen per week bereikbaar. Tot slot kunt u de politie bellen via het telefoonnummer 0900-8844.

Andere belangrijke telefoonnummers

  • Calamiteitenlijn van de gemeente Wijk bij Duurstede: telefoonnummer 06-53219128; buiten kantooruren bereikbaar, ook in de avonduren, weekend en 's nachts.
  • Overlast van verkeershinder op de openbare weg, afvalcontainers en hondenpoep zijn voorbeelden van zaken die de gemeente Wijk bij Duurstede zelf behandelt, telefoonnummer 0343-595595.
  • Vervuiling van het oppervlaktewater kunt u melden bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, telefoonnummer 030-6345700.
  • Burengerucht, afvaldumpingen e.d. kunt u melden bij de Politie, telefoonnummer 0900-8844.