Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

Wat kost het?

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 187.
 • Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 319.
 • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 21,-.

(artikel 11.11 van de actuele tarieventabel behorende bij de legesverordening)

Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Optieprocedure

 • De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.
 • Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.
 • Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander.
 • Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Waaraan moet ik voldoen om voor optie in aanmerking te komen?

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
 • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar.
 • U bent oud-Nederlander.
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar.

Wat is de procedure?

U dient uw optieverzoek in bij de gemeente waar u woont. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak met de afdeling Dienstverlening. Telefoonnummer: 0343-595595.

U betaalt voor de optieprocedure bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs

Bezwaar en beroep

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wat vind ik meer informatie?