Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Verkiezingen provinciale staten en waterschap op 20 maart 2019

Provinciale staten

 • De leden van de provinciale staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen.
 • Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats.

Waterschappen

 • De verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen.
 • De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats.

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap plaats.

Stemmen

Om te mogen stemmen bij verkiezingen, moet u voldoen aan een aantal eisen:

 • Voor alle verkiezingen geldt dat u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing.
 • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Let op: alleen personen met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen voor de provinciale staten.

Op 7 maart 2019 krijgt u thuisbezorgd:

 • de kandidatenlijst;
 • de adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus;
 • een overzicht welke stemlokalen zo zijn gelegen of ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen.

Stempas

 • Als u de Nederlandse nationaliteit heeft ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres de 2 stempassen. 1 voor de provinciale statenverkiezing en 1 voor de waterschapsverkiezing. Heeft u alleen een andere nationaliteit dan ontvangt u 1 stempas voor de waterschapsverkiezing.
 • Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.
 • Ook kunt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente binnen de grenzen van de provincie. Hiervoor kan de gemeente u een kiezerspas verstrekken.
 • U neemt de stempas of kiezerspas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn.
 • Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt er voor kiezen om dit bij volmacht door een andere kiezer te laten doen. Die gevolmachtigde kan ook in een andere gemeente binnen dezelfde provincie wonen.

Kiezerspas

Wilt u graag stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Utrecht?

 • Vraag dan tijdig een kiezerspas aan.
 • Met een kiezerspas kunt u stemmen in de gehele provincie Utrecht.
 • Let op: u kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen.
 • U kunt uw kiezerspas zowel persoonlijk als schriftelijk aanvragen.

Wilt u graag stemmen in een andere gemeente binnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden?

 • Vraag dan tijdig een kiezerspas aan.
 • Met een kiezerspas kunt u stemmen binnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
 • Let op: u kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen.
 • U kunt uw kiezerspas zowel persoonlijk als schriftelijk aanvragen.

Wilt u de kiezerspas persoonlijk aanvragen?

 • U kunt een kiezerspas uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur persoonlijk aanvragen bij de balie van het Huis van de Gemeente.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Wilt u de kiezerspas schriftelijke aanvragen?

 • Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 zijn ontvangen door de gemeente.
 • Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.
 • U kunt een kiezerspas aanvragen via het formulier "verzoek kiezerspas" (PDF).
 • Het is ook mogelijk dat u een kiezerspas combineert met een onderhandse volmacht (ingevulde achterzijde van de stempas).

Stemmen bij Volmacht

Kunt u niet zelf stemmen?

 • Laat dan een andere kiezer voor u stemmen.
 • Een andere kiezer, uit deze gemeente, kunt u eenvoudig machtigen.
 • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn (dat wil zeggen dat het document in ieder geval geldig moet zijn tot 21 maart 2014)!

Wil u iemand machtigen die buiten deze gemeente woont?

 • Dit vraagt u schriftelijk aan. 
 • Het formulier moet u uiterlijk 15 maart 2019 inleveren.
 • Heeft u uw stempas al heeft ontvangen? Deze moet u inleveren.
 • Als het verzoek wordt toegestaan, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

De stempas wordt uiterlijk op 6 maart bij u thuis bezorgd. Wilt u voor die datum al iemand machtigen? Gebruik dan het formulier "verzoek om bij volmacht te stemmen" (PDF).

Dit zijn de voorwaarden bij het stemmen bij volmacht:

 • Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen;
 • Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen;
 • U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 20 maart 2019 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Maar u staat wel ingeschreven in de gemeente Wijk bij Duurstede?

 • U kunt uw stem laten uitbrengen door iemand anders (stemmen bij volmacht).

Woont u op 20 maart 2019 in het buitenland en wilt u stemmen?

 • U heeft geen stemrecht voor de provinciale statenverkiezing en de waterschapsverkiezing.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

 • U kunt tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij team Dienstverlening.
 • Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Bent u in verkiezingstijd verhuisd naar een andere gemeente?

 • Het kan dan zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente.
 • Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.
 • Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Voor de provinciale statenverkiezing kunt u een kiezerspas aanvragen.

 • Daarmee kunt u stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: de hele provincie dus.
 • Bent u verhuisd naar een andere gemeente? Met een kiezerspas kunt u dus ook in de nieuwe gemeente stemmen.
 • U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen.

Voor de waterschapsverkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen.

 • Daarmee kunt u stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: het gehele gebied van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden dus.
 • Bent u verhuisd naar een andere gemeente? Met een kiezerspas kunt u dus ook in de nieuwe gemeente stemmen.
 • U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen.

Stemlocaties in de gemeente Wijk bij Duurstede

Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat dicht bij u in de buurt is. Maar u kunt met de stempas in elk stembureau in de gemeente Wijk bij Duurstede stemmen.

Locaties van de stembureaus:

 • Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede
 • E&E Gasthuis, Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Werkschuit, Notengaard 17, Wijk bij Duurstede
 • Revius Lyceum, Remus 4, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Wegwijzer, Karolingersweg 147, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Horn, Overloop 2, Wijk bij Duurstede
 • Brede school Het Anker, Hordenweg 7, Wijk bij Duurstede
 • Basisschool De Regenboog, Dukdalf 28, Wijk bij Duurstede *
 • 't Dorpshuys van Cothen, C.B. Kentiestraat 2, Cothen
 • Dorpshuis Langbroek, Prinsenplein 3, Langbroek

* dit stemlokaal is niet geheel toegankelijk voor mindervaliden.

Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau van de provincie waarin zij willen deelnemen. Op deze kandidatenlijst staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten.

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken voor deelname aan de waterschapsverkiezingen in bij het centraal stembureau van het waterschap. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de waterschapsverkiezingen

Toekomstige verkiezingen

 • 23 mei 2019: Europees Parlement
 • 17 maart 2021: Tweede Kamer

Waar vindt u meer informatie?

Bij de gemeente kunt u alle informatie verkrijgen over de verkiezingen. Het bezoekadres is Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede. U kunt ook bellen: 0343-595595 of mailen: verkiezingen@wijkbijduurstede.nl.

Formulieren & documenten