Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Ongediertebestrijding

In iedere woonomgeving komen ratten en ander ongedierte voor, zoals insecten of rupsen. De gemeente doet hier alleen iets aan bij extreme overlast in openbaar gebied. Extreme overlast meldt u bij de gemeente. Heeft u last van ongedierte in uw eigen huis of tuin? Bel dan een gespecialiseerd bedrijf. Deze vindt u in de gemeentegids.

Eikenprocessierups, luizen en snuitkevers

De eikenprocessierups komt steeds meer voor in Nederland. U kunt door dit beestje veel last krijgen van jeuk. De gemeente zorgt voor de bestrijding van de rupsen in de gemeentelijke eikenbomen. Voordat de rupsen de boom kunnen aantasten, zal het nest worden leeggezogen. Heeft u last van jeuk? Spoel dan goed af met water en neem eventueel contact op met de huisarts of GGD.

Als er luizen in de bomen van de gemeente zitten, kan dit erg vervelend zijn. Toch is dit niet schadelijk en is de plakkerige substantie gemakkelijk te verwijderen. Daarom worden luizen meestal niet bestreden.

Snuitkevers kunnen een plaag voor uw tuin zijn. Deze kevertjes worden bestreden met aaltjes (insectparasitaire nematoden). U dient voor de bestrijding zelf een bedrijf in te huren. Kijkt u hiervoor in onze digitale gemeentegids.

Muskus- en beverratten

Waterschappen werken aan uw veiligheid. De waterschappen in West- en Midden Nederland zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen. Deze zijn nodig om dit gebied droog te houden. Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten. In de wet staat dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade. Dit is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden. Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. De opleiding, aansturing en uitvoering hebben de zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Muskusrattenbeheer werkt in de beheergebieden van:

  • Hollands Noorderkwartier
  • Amstel
  • Gooi en Vecht
  • Rijnland
  • Delfland
  • Schieland
  • de Krimpenerwaard
  • De Stichtse Rijnlanden.

Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of telefonisch: 030-63 45 756 of mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.

Voorkom een rattenplaag

Ruim rommel op en laat nergens voedselresten zoals brood, achter.

Wespen

Komt u een wespennest bij een speelplaats, langs een wandel- of fietspad tegen? Meld dit dan aan de gemeente via het meldingsformulier op onze website. Dit wespennest wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.