Ongediertebestrijding

Als u ratten of ander ongedierte ziet, kunt u dit bij de gemeente melden. Denk hierbij aan insecten, kevers, rupsen of plaagdieren.

Eikenprocessierups, luizen en snuitkevers

De eikenprocessierups komt steeds meer voor in Nederland. U kunt door dit beestje veel last krijgen van jeuk. De gemeente zorgt voor de bestrijding van de rupsen. Voordat de rupsen de boom kunnen aantasten, zal het nest worden leeggezogen. Ook de bastaardsatijnrups kan voor overlast zorgen. Heeft u last van jeuk, spoel dan goed af met water en neem eventueel contact op met de huisarts of GGD.

Als er luizen in de bomen van de gemeente zitten, kan dit erg vervelend zijn. Toch is dit niet schadelijk en is de plakkerige substantie gemakkelijk te verwijderen. Daarom worden luizen meestal niet bestreden.

Snuitkevers kunnen een plaag voor uw tuin zijn. Deze kevertjes worden bestreden met aaltjes (insectparasitaire nematoden). U mag voor de bestrijding zelf een bedrijf inhuren. Kijkt u hiervoor in onze digitale gemeentegids.

Muskus- en beverratten

Waterschappen werken aan uw veiligheid. De waterschappen in West- en Midden Nederland zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen, die nodig zijn om dit gebied droog te houden. Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten. In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden. Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. Opleiding, aansturing en uitvoering hebben zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Muskusrattenbeheer werkt in de beheergebieden van Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of telefonisch: 030-63 45 756 of mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.

U kunt kijken op onze website bij de digitale gemeentegids.