Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Ontheffing sluitingstijden horecabedrijven aanvragen

Als u uw horecabedrijf langer open wilt houden dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan, heeft u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven nodig.

Wat kost het?

het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor het verlengen van de sluitingsuur:

  • één dag of een gedeelte daarvan: € 77,90.
  • één kalenderjaar of een deel daarvan: € 162.

(artikel 6.1. tarieventabel)

Wat wordt verstaan onder een horecabedrijf?

Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: hotel, restaurant, café en, cafetaria, jongerencentrum, kantine van een sportvereniging of buurthuis. Deze ontheffing geldt niet voor paracommerciële instellingen. Ontheffingsmogelijkheden voor paracommerciële instellingen zijn geregeld in de ‘’Verordening Paracommercie Wijk bij Duurstede 2013’’.

Wat zijn de sluitingstijden voor horecabedrijven?

  • maandag tot en met vrijdag: tussen 1.00 en 5.00 uur
  • zaterdag en zondag: tussen 1.30 en 5.00 uur.

Hoe moet ik een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven aanvragen?

Wilt u een ontheffing van de sluitingstijden aanvragen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@wijkbijduurstede.nl.

Hierin vermeldt u:

  • naam, adres en (mobiele) telefoonnummer van de aanvrager;
  • naam en adres van het horecabedrijf;
  • datum of data waarop u langer geopend wilt zijn;
  • reden waarom u langer geopend wilt zijn.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U krijgt de ontheffing maximaal twaalf keer per jaar.
  • U organiseert een eenmalig feest of evenement.

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.