Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Ouderlijk gezag, aanvragen

U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u heeft samen een kind. Dan kan de vader of de meemoeder het kind erkennen. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. Door de erkenning krijgt uw kind 2 wettelijke ouders. De vader of meemoeder heeft dan nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind.

Ouderlijk gezag vraagt u aan via de rechtbank. Dit kunnen de vader en moeder of de 2 moeders samen doen via de griffie. Als de biologische moeder niet wil meewerken, moet de andere ouder het verzoek bij de rechter indienen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u geen ouderlijk gezag aan te vragen. Dit is automatisch geregeld.

Wat kost het?

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Wel moet u betalen voor een afschrift van de geboorteakte die u bij de gemeente moet aanvragen. U betaalt dit bij uw aanvraag.

Wanneer kan het ouderlijk gezag worden aangevraagd?

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

 • het kind is geboren
 • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
 • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
 • u niet onder curatele staat
 • een van u al het ouderlijk gezag heeft
 • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
 • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
 • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen

Waar vraag ik het ouderlijk gezag aan?

U vraagt het ouderlijk gezag aan bij de rechtbank.

Hoe vraag ik het gezag aan?

Om gezamenlijk gezag aan te vragen vult u samen het aanvraagformulier in. U kunt het formulier online invullen. U vindt het op de website Rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.  Uw aanvraag gaat automatisch naar de rechtbank. U ontvangt binnen 2 weken een bevestiging thuis.

U kunt uw aanvraag ook per post indienen. Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een afschrift van de geboorteakte van uw kind. Dit afschrift vraagt u aan bij de gemeente waar uw kind geboren is.
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvragersWaar vind ik meer informatie?