Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Overlijden doorgeven

Is er iemand overleden? U geeft dit door aan de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer dit door namens de nabestaanden.

 • De gemeente maakt een overlijdensakte op.
 • Is de overlijdensakte opgemaakt? U krijgt daarna toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven/cremeren.
 • De gemeente past ook de Basisregistratie Personen aan.

Wat kost het?

 • Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.
 • Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,80.

Wanneer geeft u een overlijden door?

 • U geeft een overlijden door voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.
 • U geeft een overlijden door binnen 6 dagen na het overlijden.
 • U mag de overledene niet binnen 36 uur na het overlijden begraven of cremeren.
 • U mag de overledene niet later dan 6 werkdagen na het overlijden begraven of cremeren.
 • Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de Officier van Justitie en van de burgemeester nodig.

Hoe geeft u een overlijden door?

U geeft een overlijden digitaal door.

 • U ontvangt op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP) een kopie van het uittreksel van overlijden en het verlof tot begraven/cremeren.
 • De originele documenten ontvangt ook nog met de post. U betaalt direct via iDeal voor het uittreksel.
 • Voor het digitaal doorgeven van een overlijden, heeft u eHerkenning nodig.
 • Team Dienstverlening verwerkt uiterlijk de eerste volgende werkdag het overlijden.

Heeft u geen eHerkenning of geeft u het overlijden liever persoonlijk door?

 • Maak hiervoor een afspraak voor de balie van het Huis van de Gemeente.
 • U krijgt direct het uittreksel van overlijden en het verlof tot begraven/cremeren mee.
 • U betaalt aan de balie.

Wat heeft u nodig om een overlijden door te geven? 

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • De B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak). Vul het aktenummer en de gemeentecode (0352) in en verstuur de envelop naar het CBS.
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak heeft u een "verklaring van overlijden" nodig. Deze verklaring geeft de arts of gemeentelijk lijkschouwer af.
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak heeft u een "verklaring van geen bezwaar" nodig. Deze verklaring geeft de Officier van Justitie af.
 • Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen.

De overlijdensakte

 • Als u zelf een overlijden doorgeeft, dan ontvangt u direct een uittreksel van de overlijdensakte. U ontvangt nooit de originele overlijdensakte. De originele overlijdensakte wordt namelijk opgeborgen in het archief van de gemeente waar iemand is overleden.
 • Heeft de begrafenisondernemer het overlijden doorgegeven? U ontvangt het uittreksel van de overlijdensakte dan van de begrafenisondernemer.
 • Wilt u later nogmaals een uittreksel van de overlijdensakte? U vraagt deze op bij de gemeente waar iemand is overleden. Een uittreksel van de overlijdensakte vraagt u bij ons digitaal aan.

Wanneer kunt u uitstel van begraven of cremeren aanvragen?

 • Als er familieleden uit het buitenland moeten komen.
 • Als er onderzoek op het lichaam plaatsvindt vanwege een misdrijf.
 • Als de lichamelijke toestand van een moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte overleden) kind slecht is.
 • De burgemeester kan pas toestemming geven als de arts een "verklaring van geen bezwaar" heeft afgegeven.

Wat moet u doen als een naaste in het buitenland overlijdt?

Kijk voor meer informatie op de website van het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe stelt u uw lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap?

 • U kunt uw lichaam na uw overlijden schenken aan de wetenschap. Neem hiervoor contact op met een anatomisch instituut.
 • Staat u ook geregistreerd als donor? De orgaan- of weefseldonatie krijgt altijd voorrang.
 • Een overzicht van anatomische instituten vindt u op de website Lichaamsdonatie.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat is het adres van het CBS?

CBS, de afdeling doodsoorzakenstatistiek, Postbus 24500, 2490 HA Den Haag.

Waar vindt u meer informatie?