Overlijden aangifte

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de Basisregistratie Personen wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Wat kost het?

 • Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.
 • Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,20.

Wanneer moet ik aangifte doen?

 • U moet de aangifte van overlijden doen voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. De aangifte moet binnen 6 dagen na overlijden worden gedaan. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de Officier van Justitie en van de burgemeester nodig. Om aangifte van overlijden te doen, dient u een afspraak te maken.

Wat heb ik nodig om aangifte van overlijden te doen? 

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • de B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)
 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een Verklaring van overlijden. Deze verklaring is afgegeven door de arts of gemeentelijk lijkschouwer
 • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak een Verklaring van geen bezwaar. Deze verklaring is afgegeven door de Officier van Justitie
 • eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen.

Wat moet ik doen als een naaste in het buitenland overlijdt?

 • Als een naaste in het buitenland overlijdt, moet u veel regelen. Medewerkers van de ambassade of het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) kunnen u helpen. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie.
 • U moet het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, zoals het gemeentehuis. U krijgt dan een overlijdensakte mee.
 • Ook is er een aantal consulaten waar u het overlijden kunt laten registreren. Het gaat om de consulaten van: Abu Dhabi, Bagdad, Damascus, Islamabad, Kabul, Koeweit, Peking, Riyadh, Seoel, Teheran en Tokio.
 • De buitenlandse overlijdensakte is ook geldig in Nederland als deze de noodzakelijke legalisaties bevat. U kunt deze buitenlandse akte laten inschrijven bij de Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.
 • Bij het overlijden van een naaste in het buitenland kunt u een Laissez-passer aanvragen. Dit document heeft u nodig om het lichaam van de overledene terug naar Nederland te brengen. Geven de lokale autoriteiten geen Laissez-passer af? Dan kan de Nederlandse ambassade hierin bemiddelen. U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig: uittreksel uit het overlijdensregister; een doktersverklaring; een verklaring van een begrafenisondernemer of overheidsinstantie, dat de voorbereidingen voor het vervoer van het stoffelijk overschot volgens de regels zijn getroffen.
 • Bij overlijden buiten Nederland aan boord van een Nederlands zeeschip moet een tijdelijke overlijdensakte worden opgemaakt door de gezagvoerder van het schip. Hij stuurt een afschrift hiervan naar de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag maakt de definitieve overlijdensakte op.
 • Nabestaanden informeren bij overlijden: wordt bij een ambassade bekend dat een Nederlander in het buitenland is overleden? Dan informeert de ambassade het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Den Haag. Als de nabestaanden nog niet op de hoogte zijn gebracht van het overlijden, dan vraagt het Ministerie aan de Nederlandse politie dit te doen. BZ doet er alles aan om te zorgen dat de familie als eerste op de hoogte is van het overlijden. Helaas is het niet altijd te vermijden dat de media eerder berichten over het sterfgeval.
 • De nabestaanden beslissen wat er moet gebeuren met het stoffelijk overschot. Ze hebben de keuze uit 2 mogelijkheden: hun naaste naar Nederland over laten brengen voor een uitvaart; hun naaste in het buitenland begraven of cremeren.

BZ geeft de wensen van de nabestaanden door aan de ambassade of het consulaat. De ambassade laat weten of de wensen uitvoerbaar zijn. In sommige landen is crematie bijvoorbeeld verboden.

Wanneer kan ik uitstel van begraven of cremeren aanvragen?

 • Als er familieleden uit het buitenland moeten komen;
 • als er onderzoek op het lichaam plaatsvindt vanwege een misdrijf;
 • als de lichamelijke toestand van een moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte gestorven) kind slecht is.

De burgemeester kan pas toestemming geven als de arts een Verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.

Hoe stel ik mijn lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap?

 • U kunt uw lichaam na overlijden schenken aan de wetenschap. Om uw lichaam beschikbaar te stellen, moet u zelf toestemming geven aan een anatomisch instituut. Zij vragen u een handgeschreven verklaring (codicil) te maken. Hierin staat dat u uw lichaam na uw overlijden aan de wetenschap afstaat. U moet het codicil ondertekenen en een datum vermelden. Het anatomisch instituut bewaart uw codicil. Zowel u als uw huisarts krijgen een kopie. Een overzicht van anatomische instituten vindt u op de website Lichaamsdonatie.info. Deze registratie staat los van uw registratie als donor. Staat u ook als orgaandonor of weefseldonor geregistreerd? Dan krijgt orgaandonatie of weefseldonatie altijd voorrang.
 • Als de overledene geen toestemming heeft gegeven kunnen de volgende personen alsnog toestemming geven: de echtgenoot of echtgenote van de overledene, de levensgezel van de overledene, iemand die wettelijk bevoegd is.
 • U dient een verzoek tot afgifte van verlof tot ontleding in bij de burgemeester. U ontvangt binnen 3 dagen bericht.

Waar vind u meer informatie?