Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Overlijden aangeven

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de Basisregistratie Personen wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Wat kost het?

 • Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.
 • Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,40.

Wanneer moet u aangifte doen?

 • U moet de aangifte van overlijden doen voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.
 • Binnen 6 dagen na het overlijden moet u aangifte doen.
 • U mag de overledene niet binnen 36 uur na het overlijden begraven of cremeren.
 • U mag de overledene niet later dan 6 werkdagen na het overlijden begraven of cremeren.
 • Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de Officier van Justitie en van de burgemeester nodig.

Hoe kan ik aangifte van overlijden doen?

 • U kunt de aangifte digitaal doorgeven. U ontvangt op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP) een kopie van het uittreksel van overlijden en het verlof tot begraven/cremeren. De originele stukken ontvangt ook nog met de post. U betaalt direct bij uw aangifte via iDeal voor het uittreksel. Voor de digitale aangifte heeft u eHerkenning nodig. Team Dienstverlening neemt uiterlijk de eerste volgende werkdag de aangifte in behandeling.
 • Heeft u geen eHerkenning of doet u liever persoonlijk aangifte. Maak hiervoor een afspraak voor de balie van het Huis van de Gemeente. U ontvangt direct het uittreksel van overlijden en het verlof tot begraven/cremeren mee. U betaalt aan de balie.

Wat heb ik nodig om aangifte van overlijden te doen? 

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • De B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak). Vul het aktenummer en de gemeentecode (0352) in en verstuur de envelop naar het CBS.
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak heeft u een "verklaring van overlijden" nodig. Deze verklaring geeft de arts of gemeentelijk lijkschouwer af.
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak heeft u een "verklaring van geen bezwaar" nodig Deze verklaring geeft de Officier van Justitie af.
 • Eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen.

Wat moet ik doen als een naaste in het buitenland overlijdt?

 • Als een naaste in het buitenland overlijdt, moet u veel regelen. Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) kunnen u helpen. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie.
 • U moet het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, zoals het gemeentehuis. U krijgt dan een overlijdensakte mee.
 • Ook is er een aantal consulaten waar u het overlijden kunt laten registreren. Het gaat om de consulaten in Abu Dhabi, Bagdad, Damascus, Islamabad, Kabul, Koeweit, Peking, Riyadh, Seoel, Teheran en Tokio.
 • De buitenlandse overlijdensakte is ook geldig in Nederland als deze de noodzakelijke legalisaties bevat. U kunt deze buitenlandse akte laten inschrijven bij de Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.
 • Bij het overlijden van een naaste in het buitenland kunt u een Laissez-passer aanvragen. Dit document heeft u nodig om het lichaam van de overledene terug naar Nederland te brengen. Geven de lokale autoriteiten geen Laissez-passer af? Dan kan de Nederlandse ambassade hierin bemiddelen. Wat heeft u hiervoor nodig? 1. Een uittreksel uit het overlijdensregister. 2. Een doktersverklaring. 3. Een verklaring van een begrafenisondernemer of overheidsinstantie dat de voorbereidingen voor het vervoer de overledene volgens de regels zijn getroffen.
 • Is de naaste overleden buiten Nederland aan boord van een Nederlands zeeschip? De gezagvoerder van het schip maakt een tijdelijke overlijdensakte op. Hij stuurt een afschrift hiervan naar de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag maakt de definitieve overlijdensakte op.
 • De nabestaanden informeren. Wordt bij een ambassade bekend dat een Nederlander in het buitenland is overleden? De ambassade informeert het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zijn de nabestaanden nog niet op de hoogte gebracht van het overlijden? Het Ministerie vraagt dan aan de Nederlandse politie dit te doen. BZ doet er alles aan om te zorgen dat de familie als eerste op de hoogte is van het overlijden. Helaas is het niet altijd te vermijden dat de media eerder berichten over het sterfgeval.
 • De nabestaanden beslissen wat er moet gebeuren met het lichaam van de overledene. Ze hebben de keuze uit 2 mogelijkheden.1. Ze kunnen naaste naar Nederland over laten brengen voor een uitvaart. 2. Ze kunnen hun naaste in het buitenland begraven of cremeren.

BZ geeft de wensen van de nabestaanden door aan de ambassade of het consulaat. De ambassade laat weten of de wensen uitvoerbaar zijn. In sommige landen is crematie bijvoorbeeld verboden.

Wanneer kunt u uitstel van begraven of cremeren aanvragen?

 • Als er familieleden uit het buitenland moeten komen.
 • Als er onderzoek op het lichaam plaatsvindt vanwege een misdrijf.
 • Als de lichamelijke toestand van een moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte gestorven) kind slecht is.

De burgemeester kan pas toestemming geven als de arts een "verklaring van geen bezwaar" heeft afgegeven.

Hoe stelt u uw lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap?

 • U kunt uw lichaam na uw overlijden schenken aan de wetenschap. Wilt u uw lichaam beschikbaar stellen? U moet zelf toestemming geven aan een anatomisch instituut. Zij vragen u een handgeschreven verklaring (codicil) te maken. Hierin staat dat u uw lichaam na uw overlijden aan de wetenschap afstaat. U moet het codicil ondertekenen en een datum vermelden. Het anatomisch instituut bewaart uw codicil. Zowel u als uw huisarts krijgen een kopie. Een overzicht van anatomische instituten vindt u op de website Lichaamsdonatie. Deze registratie staat los van uw registratie als donor. Staat u ook als orgaandonor of weefseldonor geregistreerd? Dan krijgt orgaandonatie of weefseldonatie altijd voorrang.
 • Heeft de overledene geen toestemming gegeven? De volgende personen kunnen alsnog toestemming geven: de echtgenoot of echtgenote van de overledene, de levensgezel van de overledene of iemand die wettelijk bevoegd is.
 • U dient een verzoek tot afgifte van verlof tot ontleding in bij de burgemeester. U ontvangt binnen 3 dagen bericht.

Wat zijn de adresgegevens van het CBS?

CBS, de afdeling doodsoorzakenstatistiek, Postbus 24500, 2490 HA Den Haag.

Waar vind ik meer informatie?