Parkeervergunning aanvragen, verlengen of wijzigen

In de binnenstad, de Krommerijnder en de Blauwe Pannen kunt u alleen parkeren als u in het bezit bent van een parkeervergunning.

 • woont u een in van deze gebieden of is uw bedrijf hier gevestigd?
 • en heeft u geen eigen parkeergelegenheid?
 • u komt misschien in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • meer informatie over de parkeervergunning en het gebruik hiervan leest u hieronder.

Met onderstaande buttons kunt u digitaal een parkeervergunning aanvragen.

Heeft u bezoek dat wilt parkeren in het vergunninghoudersgebied?

 • u kunt bij ons bezoekerskaarten bestellen voor uw bezoek.
 • meer informatie over het gebruik van bezoekerskaarten leest u hieronder.

Wat kost het?

 • eerste aanvraag van een parkeervergunning € 73,05.
 • jaarlijkse vernieuwing van het parkeervergunningsbewijs € 36,50.
 • wijzing van een parkeervergunningsbewijs € 18,30.
 • set van 12 bezoekerskaarten € 18,30.

(artikel 9.6 van de actuele tarieventabel)

Wanneer komt u als bewoner in aanmerking voor een parkeervergunning?

 • u staat ingeschreven op een adres in de binnenstad;
 • u bent eigenaar van de auto;
 • als u geen eigenaar bent, dan heeft u een werkgeversverklaring nodig;
 • u heeft geen eigen parkeergelegenheid;
 • heeft u 2 auto's? Op een parkeervergunningbewijs mogen maximaal 2 kentekens staan. Let op: u ontvangt maar 1 parkeervergunningbewijs. Er kan dus altijd maar 1 auto tegelijk in het vergunninghoudersgebied geparkeerd staan.
 • u ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Wanneer komt u als bedrijf in aanmerking voor een parkeervergunning?

 • uw bedrijf is gevestigd in de binnenstad;
 • u bent eigenaar van de auto;
 • u heeft uw auto nodig voor uw werkzaamheden;
 • u heeft geen andere parkeervergunning, zoals een parkeervergunning voor bewoners;
 • u heeft geen eigen parkeergelegenheid;
 • u ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag;
 • indien uw bedrijf niet in de binnenstad is gevestigd, maar u werkt daar regelmatig, dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Hoe vraagt u een parkeervergunning aan?

 • u vraagt een parkeervergunning aan met bovenstaand formulier. U heeft hiervoor uw DigiD nodig;
 • heeft u geen DigiD? Vraag dan uw parkeervergunning aan bij de balie van het Huis van de Gemeente;
 • neem u kentekenbewijs mee;
 • neem ook uw geldig identiteitsbewijs mee;
 • u betaald direct bij de aanvraag.

Hoe verlengt u uw parkeervergunning voor het nieuwe jaar?

 • elk jaar vanaf 15 november staat het speciale aanvraagformulier op onze website.
 • doet u uw aanvraag voor 15 december? Dan ontvangt u uw vernieuwde parkeervergunningbewijs voor 1 januari.
 • doet u uw aanvraag na 15 december? Wij kunnen u dan niet garanderen dat het vergunningbewijs op 1 januari bij u binnen is.
 • doet u de aanvraag niet of te laat? Vanaf 1 februari zal er worden gecontroleerd of iedereen wel in het bezit is van een vernieuwd parkeervergunningbewijs.

Is het kenteken van uw auto gewijzigd?

 • u kunt uw nieuwe parkeervergunningsbewijs alleen aan de balie van het Huis van de Gemeente aanvragen;
 • u maakt hiervoor een afspraak;
 • u neemt uw huidige parkeervergunningsbewijs mee;
 • u neemt uw nieuwe kentekenbewijs mee. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan de uitdraai mee waarop het eerste deel van de nieuwe tenaamstellingscode staat.
 • u betaald de wijziging direct;
 • u krijgt het nieuwe parkeervergunningbewijs direct mee.

Welke voorschriften zijn er aan de parkeervergunning verbonden?

 • de vergunning is uitsluitend geldig voor het parkeren van een motorvoertuig in het gebied dat aan de voorzijde van de vergunning is vermeld;
 • de vergunning is uitsluitend geldig in de periode die aan de voorzijde van de vergunning is vermeld;
 • de vergunning is uitsluitend geldig op de tijdstippen die aan de voorzijde van de vergunning zijn vermeld;
 • de vergunning mag niet eigenmachtig worden aangevuld, veranderd of gekopieerd;
 • het is de vergunninghouder niet toegestaan om zijn/haar vergunningbewijs, al dan niet tegen betaling, aan derden beschikbaar te stellen;
 • indien geen gebruik meer wordt gemaakt van deze vergunning of er geen gebruik meer van mag worden gemaakt, dan komt deze onmiddellijk te vervallen en dient deze direct te worden ingeleverd bij de gemeente;
 • wanneer de vergunninghouder verhuist naar een adres buiten het vergunningsgebied dient de vergunning direct te worden ingeleverd bij de gemeente;
 • in geval één of meer van de hierboven vermelde voorschriften niet worden nageleefd, wordt er zonder vergunning geparkeerd;

Indien niet wordt voldaan aan de voorschriften van de vergunning wordt de vergunning ingetrokken.

Heeft u een bezoekerskaart (dagkaart) voor uw bezoek nodig?

 • woont u in het vergunninghoudersgebied of is uw bedrijf hier gevestigd dan kunt u bezoekerskaarten aanvragen
 • u kunt de kaarten aanvragen bij de balie van het Huis van de Gemeente;
 • u maakt hiervoor een afspraak.
 • de bezoekerskaarten zijn per 12 stuks te verkrijgen en u kunt ze direct meenemen.
 • als bewoner kunt u de bezoekerskaarten ook digitaal aanvragen.
 • ook als bedrijf kunt u de bezoekerskaarten digitaal aanvragen.
 • vraagt u de bezoekerskaarten digitaal aan? De kaarten ontvangt u via de post.

Een bezoekerskaart is uitsluitend geldig:

 • voor het parkeren van een motorvoertuig waarvan het kenteken aan de voorzijde van de kaart staat vermeld;
 • op de dag die aan de voorzijde van de kaart staat vermeld;
 • van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. De kaart is dus niet geldig in het weekend en op andere tijden;
 • voor het parkeren van een motorvoertuig in het gebied dat aan de voorzijde van de kaart is vermeld;
 • als de kaart zich zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig bevindt;
 • als de kaart juist, volledig en met niet-uitwisbare inkt is ingevuld.

Voldoet u niet aan éën of meer van de hierboven vermelde voorwaarden?

 • Uw bezoek parkeert dan zonder bezoekerskaart en kan worden bekeurd.

Heeft u de bezoekerskaart verkeerd ingevuld?

 • De kaart is niet meer geldig en kunt u niet meer gebruiken. Het is niet mogelijk om de kaart bij ons om te wisselen.

Bent u het niet eens met ons besluit?

 • u kunt binnen 6 weken bezwaar maken;
 • bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Waar vindt u meer informatie?