Reinigingsrecht, reinigingsheffing, afvalstoffenheffing

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voert de meeste lokale belastingen uit voor de gemeente Wijk bij Duurstede. U krijgt ieder jaar een aanslag voor de reinigingsheffing van de BSR toegestuurd. Als u vragen heeft, kunt u met hen contact opnemen, telefoonnummer: 0344 - 704 704.

Uitleg reinigingsheffing

U betaalt de gemeente ieder jaar een reinigingsheffing. De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst. Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u een jaarlijkse aanslag. Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking, moeten de reinigingsrechten betalen.

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij betalen reinigingsrecht, of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Van toepassing is de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.


Meer informatie

U vindt meer informatie en contactgegevens op de
website van de Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR).